Mijn gemeente Beleid Transparantie Bezoldigingen transparantie

Bezoldigingen transparantie

Bezoldigingen transparantie


Wie moet deze aangifte doen?

Krachtens artikel 7, § 2, van de gezamenlijke ordonnantie moeten de burgemeesters, de schepenen en de OCMW-voorzitters van de gemeenten van het administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad deze aangifte doen.

 


Wie moet deze aangifte doen?Wat moet er aangegeven worden?

  1. De lijst van de door de burgemeesters, OCMW-voorzitters en schepenen uitgeoefende mandaten, functies en afgeleide functies die bedoeld worden in de artikelen 2 en 3, met inbegrip van die waarvoor politiek verlof verkregen is, alsook de bezoldigingen en voordelen van alle aard die voortvloeien uit de mandaten die bedoeld worden in het eerste tot vijfde streepje en het zevende streepje van artikel 3, § 1, tweede lid, van de in het zesde streepje van artikel 3, § 1, tweede lid, bedoelde afgeleide functies van deze mandaten, samen met de belastingfiches;
  2. De lijst van de andere activiteiten die prive worden uitgeoefend, met inbegrip van die welke in een vennootschap worden uitgeoefend;
  3. De bezoldigingen ontvangen voor de uitoefening van een in het vijfde streepje van dezelfde bepaling bedoelde functie, alsook de bezoldigingen ontvangen voor de uitoefening van een onder littera b) vermelde activiteit, ontvangen voor de periode die overeenkomt met het belastingjaar dat voorafgaat aan de aangifte, volgens de volgende inkomstencategorieen, uitgedrukt in euro bruto met aftrek van de fiscaal toegestane beroepskosten:
  • geen bezoldiging;
  • van 1 tot 499 euro bruto per maand;
  • van 500 tot 1.000 euro bruto per maand;
  • van 1.001 tot 5.000 euro bruto per maand;
  • van 5.001 tot 10.000 euro bruto per maand;
  • meer dan 10.000 euro bruto per maand, bedrag afgerond tot de dichtste tienduizend euro.

 

De gekozen functionarissen

Bezoldigingen

Ridouane Chahid

Bezoldigingen Ridouane Chahid

David Cordonnier

Bezoldigingen David Cordonnier

Véronique Levieux

Bezoldigingen Véronique Levieux

Pascal Freson

Bezoldigingen Pascal Freson

Ali Ince

Martine Raets

Bezoldigingen Martine Raets

Muriel Duquennois

Bezoldigingen Muriel Duquennois

Habibe Duraki

Bezoldigingen Habibe Duraki

Sébastien Lepoivre

Bezoldigingen Sébastien Lepoivre