Mijn gemeente Beleid Transparantie Bezoldigingen transparantie

Bezoldigingen transparantie

Bezoldigingen transparantie


Wie moet deze aangifte doen?

Krachtens artikel 7, § 2, van de gezamenlijke ordonnantie moeten de burgemeesters, de schepenen en de OCMW-voorzitters van de gemeenten van het administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad deze aangifte doen.

 


Wie moet deze aangifte doen?Wat moet er aangegeven worden?

  1. De lijst van de door de burgemeesters, OCMW-voorzitters en schepenen uitgeoefende mandaten, functies en afgeleide functies die bedoeld worden in de artikelen 2 en 3, met inbegrip van die waarvoor politiek verlof verkregen is, alsook de bezoldigingen en voordelen van alle aard die voortvloeien uit de mandaten die bedoeld worden in het eerste tot vijfde streepje en het zevende streepje van artikel 3, § 1, tweede lid, van de in het zesde streepje van artikel 3, § 1, tweede lid, bedoelde afgeleide functies van deze mandaten, samen met de belastingfiches;
  2. De lijst van de andere activiteiten die prive worden uitgeoefend, met inbegrip van die welke in een vennootschap worden uitgeoefend;
  3. De bezoldigingen ontvangen voor de uitoefening van een in het vijfde streepje van dezelfde bepaling bedoelde functie, alsook de bezoldigingen ontvangen voor de uitoefening van een onder littera b) vermelde activiteit, ontvangen voor de periode die overeenkomt met het belastingjaar dat voorafgaat aan de aangifte, volgens de volgende inkomstencategorieen, uitgedrukt in euro bruto met aftrek van de fiscaal toegestane beroepskosten:
  • geen bezoldiging;
  • van 1 tot 499 euro bruto per maand;
  • van 500 tot 1.000 euro bruto per maand;
  • van 1.001 tot 5.000 euro bruto per maand;
  • van 5.001 tot 10.000 euro bruto per maand;
  • meer dan 10.000 euro bruto per maand, bedrag afgerond tot de dichtste tienduizend euro.

 

De gekozen functionarissen

Bezoldigingen

Ridouane Chahid

Bezoldigingen Ridouane Chahid 2021

Bezoldigingen Ridouane Chahid 2022

Bezoldigingen Ridouane Chahid 2023

David Cordonnier

Bezoldigingen David Cordonnier 2021

Bezoldigingen David Cordonnier 2022

Bezoldigingen David Cordonnier 2023

Véronique Levieux

Bezoldigingen Véronique Levieux 2021

Bezoldigingen Véronique Levieux 2022

Bezoldigingen Véronique Levieux 2023

Pascal Freson

Bezoldigingen Pascal Freson 2021

Bezoldigingen Pascal Freson 2022

Bezoldigingen Pascal Freson 2023

Ali Ince

Bezoldigingen Ali Ince 2021

Bezoldigingen Ali Ince 2022

Bezoldigingen Ali Ince 2023

Martine Raets

Bezoldigingen Martine Raets 2021

Bezoldigingen Martine Raets 2022

Bezoldigingen Martine Raets 2023

Muriel Duquennois

Bezoldigingen Muriel Duquennois 2021

Bezoldigingen Muriel Duquennois 2022

Bezoldigingen Muriel Duquennois 2023

Habibe Duraki

Bezoldigingen Habibe Duraki 2021

Bezoldigingen Habibe Duraki 2022

Bezoldigingen Habibe Duraki 2023

Sébastien Lepoivre

Bezoldigingen Sébastien Lepoivre 2021

Bezoldigingen Sébastien Lepoivre 2022

Bezoldigingen Sébastien Lepoivre 2023