Mijn gemeente Beleid Transparantie

Transparantie

Bezoldigingen transparantie


Wie moet deze aangifte doen?

Krachtens artikel 7, § 2, van de gezamenlijke ordonnantie moeten de burgemeesters, de schepenen en de OCMW-voorzitters van de gemeenten van het administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad deze aangifte doen.

 


Wat moet er aangegeven worden?

 1. De lijst van de door de burgemeesters, OCMW-voorzitters en schepenen uitgeoefende mandaten, functies en afgeleide functies die bedoeld worden in de artikelen 2 en 3, met inbegrip van die waarvoor politiek verlof verkregen is, alsook de bezoldigingen en voordelen van alle aard die voortvloeien uit de mandaten die bedoeld worden in het eerste tot vijfde streepje en het zevende streepje van artikel 3, § 1, tweede lid, van de in het zesde streepje van artikel 3, § 1, tweede lid, bedoelde afgeleide functies van deze mandaten, samen met de belastingfiches;
 2. De lijst van de andere activiteiten die prive worden uitgeoefend, met inbegrip van die welke in een vennootschap worden uitgeoefend;
 3. De bezoldigingen ontvangen voor de uitoefening van een in het vijfde streepje van dezelfde bepaling bedoelde functie, alsook de bezoldigingen ontvangen voor de uitoefening van een onder littera b) vermelde activiteit, ontvangen voor de periode die overeenkomt met het belastingjaar dat voorafgaat aan de aangifte, volgens de volgende inkomstencategorieen, uitgedrukt in euro bruto met aftrek van de fiscaal toegestane beroepskosten:
 • geen bezoldiging;
 • van 1 tot 499 euro bruto per maand;
 • van 500 tot 1.000 euro bruto per maand;
 • van 1.001 tot 5.000 euro bruto per maand;
 • van 5.001 tot 10.000 euro bruto per maand;
 • meer dan 10.000 euro bruto per maand, bedrag afgerond tot de dichtste tienduizend euro.

 

De gekozen functionarissen

Bezoldigingen

Ridouane Chahid

Bezoldigingen Ridouane Chahid 

David Cordonnier

 

Véronique Levieux

Bezoldigingen Véronique Levieux 

Pascal Freson

Bezoldigingen Pascal Freson 

Ali Ince

Bezoldigingen Ali Ince 

Martine Raets

Bezoldigingen Martine Raets 

Muriel Duquennois

Bezoldigingen Muriel Duquennois 

Habibe Duraki

Bezoldigingen Duraki Habibe 

Sébastien Lepoivre

Bezoldigingen Sébastien Lepoivre 

Christian Beoziere

Bezoldigingen Christian Beoziere

 

Human ressources

Inventaris van de selectieprocedures 

1. Functies met selectieprocedure :

 • Administratief assistent dienst Vreemdelingen : voltijdse betrekking, onbepaalde duur, onmiddellijke indiensttreding.
 • Contractuele technisch tekenaar : vervangingscontract van onbepaalde duur 1/2T, onmiddellijke indiensttreding.
 • Verantwoordelijke van de bibliotheek Herman Teirlinck Niv. B : Contract van onbepaalde duur, indiensttreding 01.10.2020.
 • Administratief assistent voor de dienst Grondbedrijf: halftijdse betrekking, onbepaalde duur, onmiddellijke indiensttreding.
 • Administratief assistent voor de dienst Personeel: voltijdse betrekking, vervangingscontract van bepaalde duur, onmiddellijke indiensttreding.
 • Operationeel Verantwoordelijke Regie der Werken niv. A1 – voltijdse betrekking – onbepaalde duur – onmiddellijke indiensttreding
 • Straathoekwerker GESCO niv. E – voltijdse betrekking – bepaalde duur (2 jaar) – onmiddellijke indiensttreding
 • Operationeel Verantwoordelijke Financiën niv. A4 – voltijdse betrekking – onbepaalde duur – indiensttreding 01.10.2020
 • Operationeel Verantwoordelijke Preventiemedewerker niv. A4 – voltijdse betrekking – onbepaalde duur – onmiddellijke indiensttreding
 • Schoolbemiddelaar niv. A1 – voltijdse betrekking – onbepaalde duur – onmiddellijke indiensttreding
 • Bibliotheekmedewerker – halftijdse betrekking – vervangingscontract bepaalde duur – indiensttreding 15.09.2020
 • Operationeel Verantwoordelijke Mobiliteit niv. A1 – voltijdse betrekking – onbepaalde duur – indiensttreding 21.09.2020
 • Operationeel Verantwoordelijke Franstalige Kinderopvang niv. A4 – voltijdse betrekking – onbepaalde duur – onmiddellijke indiensttreding
 • Architect niv. A1 – voltijdse betrekking – vervangingscontract onbepaalde duur – onmiddellijke indiensttreding
 • Attaché Jurist niv. A1 – voltijdse betrekking – onbepaalde duur – onmiddellijke indiensttreding
 • Verpleger / Verpleegster voor de kribben: halftijdse betrekking, vervangingscontract van bepaalde duur van 15.09.2020 tem 28.02.2021
 • Constateur : voltijdse betrekking, onbepaalde duur, onmiddellijke indiensttreding
 • Operationeel Verantwoordelijke – Groene ruimten: voltijdse betrekking, onbepaalde duur, indiensttreding 01.05.2021

 

2. Via Selor :

 • Boekhouder: voltijdse betrekking, onbepaalde duur, onmiddellijke indiensttreding
 • Sectieverantwoordelijke voor de kribbe “de Hummeltjes” : voltijdse betrekking, onbepaalde duur, onmiddellijke indiensttreding.

 

3. Via VGC :

 • Sectieverantwoordelijke voor de kribbe “de Hummeltjes”: voltijdse betrekking, onbepaalde duur, onmiddellijke indiensttreding
 • Operationeel Verantwoordelijke van de Franstalige kribben: voltijdse betrekking, onbepaalde duur, onmiddellijke indiensttreding

 

4. Via VVBAD :

 • Verantwoordelijke van de bibliotheek Herman Teirlinck: voltijdse betrekking, onbepaalde duur, indiensttreding op 01.10.2020.

 

5. Aanduidingen :

 • Aanduiding van een contractueel Attaché Jurist A1 vanaf 04.05.2020
 • Aanduiding van een contractueel Inspecteur Architect A1 van 01.05.2020 tem 31.10.2020 + vanaf 01.11.2020
 • Aanduiding van een contractueel Attaché A1 (Onderhoud en Technische Uitvoering) vanaf 01.08.2020
 • Aanduiding van een inspecteur architect A1.1, om de hogere functies van hoofdinspecteur – verantwoordelijke van de sectie Architectuur (A4) uit te oefenen, vanaf 26.08.2020

Organigram

Het organigram van de gemeentelijke administratie van Evere en de missies van de verschillende sectoren en diensten binnen de administratie

file-icon Organigram