College van burgemeester en schepenen

Het college van burgmeester en schepenen staat in voor het dagelijkse beheer van de gemeente. Het college komt elke dinsdagochtend samen om belangrijke beslissingen te nemen.

Gemeenteraad

De gemeenteraad komt in principe elke laatste donderdag van de maand samen, om 19.30 u. De leden kunnen dan stemmen over de verschillende agendapunten.

De zitting is openbaar, wat betekent dat iedereen de gemeenteraad kan bijwonen, behalve het laatste deel waarin persoonlijke dossiers worden besproken.

Transparantie

Elk bestuur is verplicht tot transparantie ten aanzien van de burgers.