CORONAVIRUS

De gemeente van Evere heeft verschillende beslissingen genomen om de maatregelen van de federale regering in de strijd tegen het coronavirus (Covid-19) te respecteren.

Sociale actie

Administratieve hulp tot en met thuisbezoeken: de dienst Sociale actie plooit zich dubbel om hulp te bieden aan en te waken over oudere mensen, mensen die geïsoleerd geraakt zijn of die andere specifieke behoeften hebben.

Dierenwelzijn

Katten, honden, konijnen, vogels, … De dienst Dierenwelzijn helpt u om zorg te dragen voor uw huisdieren en speelt een actieve rol, samen met de actoren op het terrein, om de inwoners hiervan bewust te maken.

Handelszaken - bedrijven

Evere is een ‘dorpsgemeenschap’ waar buurtwinkels en ondernemerschap zeer levendig zijn, met enkele honderden handelszaken en bedrijven die op het grondgebied van Evere gevestigd zijn.

Wijkraad

Dit is een ontmoetingsplaats voor de verschillende actoren die deelnemen aan het leven van hun wijk. De wijkraad heeft als voornaamste opdracht om adviezen te formuleren over onderwerpen die worden voorgelegd door het gemeentebestuur, en om informatie van en aan de bevolking door te geven.

OCMW

Het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW) verzekert sociale hulp voor behoeftige personen en gezinnen, zodat iedereen in staat kan worden gesteld om ‘een menswaardig bestaan te leiden’.

Van inschrijving tot doorverwijzing naar de verschillende antennes: het personeel staat tot uw beschikking, en dit uiteraard met strikte inachtneming van het beroepsgeheim.

Leefmilieu

Bewustmaking van de burgers en het gemeentepersoneel via informatie, opleiding en deelneming aan collectieve acties rond duurzame ontwikkeling dragen bij tot het ontstaan van een nieuwe vorm van burgerzin om de ecologische uitdagingen van de 20e eeuw het hoofd te bieden.

Mobiliteit

Voor meer informatie over de werken die bezig zijn, het parkeerbeleid, de verkeerszones en alle alternatieve vervoersmiddelen.

Preventie

Beter voorkomen dan genezen, niet? 

Een gevoel van onveiligheid komt vaak voor en de oorzaken ervan zijn even talrijk als uiteenlopend (armoede, isolement, schoolverzuim, ...). Om veiligheid en openbare rust te handhaven, is preventie even noodzakelijk als repressie en is het absoluut nodig om op alle fronten actief te zijn.

Economische promotie

Een beleid garanderen waarbij werk wordt gecreëerd en dat voor iedereen toegankelijk is? Dat is het dagelijkse werk van de dienst Economische promotie en tewerkstelling, die acties en evenementen organiseert voor werkzoekenden.

Openbare Netheid

De gemeente Evere maakt er een erezaak van om de straten proper te houden. Dankzij verschillende structuren en diensten kunnen de inwoners hun afval gemakkelijk zelf sorteren.

Solidariteit - Gelijke - Kansen

Om elke vorm van discriminatie tegen te gaan lanceert het gemeentebestuur tal van bewustmakingsinitiatieven en werden verschillende beleidslijnen geïntegreerd in het dagelijkse bestuur van de gemeente.

Senioren

Een waaier aan diensten gericht aan onze ouderen