Privacybeleid

Disclaimer - Gebruiksvoorwaarden en "privacy" beleid van evere.brussels

Algemene disclaimer

De algemene voorwaarden voor toegang tot de website van de gemeentebestuur Evere vindt u hier : Wettelijke bepalingen.

 

1. Welke persoonlijke gegevens worden verzameld en voor welk(e) doel(en)?

In het kader van de aanvraagformulieren, moet de gemeentebestuur Evere een bepaald aantal persoonsgegevens verzamelen om de taken uit te voeren die verband houden met de verschillende verwerkingen die nodig zijn voor zijn activiteiten. De gemeentebestuur Evere verzamelt alleen persoonlijke gegevens voor zover dat nodig is om een specifiek doel te vervullen. Deze informatie wordt niet hergebruikt voor andere doeleinden. Meer precieze informatie over de verzamelde gegevens is te vinden in de formulieren die de gemeentebestuur Evere online heeft gezet.

 

2. Verbintenis van de gemeentebestuur Evere

De gegevens worden opgeslagen onder de verantwoordelijkheid van de gemeentebestuur Evere, die alle nodige maatregelen neemt om de veiligheid ervan te waarborgen en die de gegevensbeschermingsautoriteit en, indien van toepassing, de betrokken personen in kennis moet stellen indien de gegevensbeveiliging niet wordt nageleefd.

De gegevens worden opgeslagen voor de duur van de desbetreffende verwerking. Zodra de verwerking is voltooid, worden de gegevens opgeslagen voor een periode die in het gemeentebestuur Evere -verwerkingsregister is aangegeven.

De gemeentebestuur Evere verbindt zich ertoe de toegang tot de gegevens te beperken tot de personen die nodig zijn bij de verwerking, de gegevens niet te gebruiken of door te geven aan derden voor een ander doel dan die welke duidelijk in het verwerkingsregister zijn vermeld. De gemeentebestuur Evere garandeert ook dat de gegevens niet worden doorgegeven aan internationale organisaties of aan een land buiten de Europese Unie.

 

3. Contact

Alle informatie aangaande uw rechten met betrekking tot deze gegevens vindt u op de website van de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be
Voor verdere informatie, of als u niet tevreden bent met een verzoek met betrekking tot uw persoonlijke gegevens, kunt u contact met ons opnemen via :

  • het volgende adres : privacy@evere.brussels
  • Of per post :
    Gemeentebestuur Evere
    c/o Data Protection Officer
    S. Hoedemaekerssquare 10 - 1140 Evere
    Tel: 02 247 62 62

Indien u dit wenst, kunt u een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/burger

Disclaimer : gemeentecolleges vertrouwelijk

E-mail disclaimer OCMW