Bevolking

De dienst Bevolking staat in voor het beheer van de registers, identiteits- en reisdocumenten, rijbewijzen, enzovoort van de inwoners van Evere.

Burgerlijke stand

Een wijziging in uw gezinssamenstelling of maatschappelijke situatie (huwelijk, overlijden, geslacht, enz.)?

Dan wendt u zich tot de dienst Burgerlijke stand.

Vreemdelingen

Pas aangekomen in Evere? Dan bent u verplicht om langs te gaan bij de dienst Vreemdelingen, die de inschrijving regelt en het dossier opvolgt van elke vreemdeling die zich op het grondgebied van de gemeente heeft gevestigd.

huisvesting

Huisvesting is een universeel recht. Daarom staan sociale structuren tot uw dienst om u te helpen om onderdak te vinden volgens uw middelen.

Stedenbouw en leefmilieu

U wilt een pand bouwen, renoveren, uitbaten of afbreken?

Op zoek naar informatie over een vastgoed of lopende werken?

De dienst Stedenbouw en leefmilieu staat tot uw dienst.

 

Technische uitleg wordt enkel op afspraak gegeven, behalve op maandagvoormiddag in het kader van de openbare onderzoeken.

Rijbewijs

U bent geslaagd voor uw theoretisch of praktisch rijexamen?
U hebt een buitenlands, militair of internationaal rijbewijs?
Wat moet u doen als u uw rijbewijs verloren hebt of als het beschadigd is?

Reglement en belastingen

Een overzicht van alle belastingen en retributies die u moet betalen, evenals de reglementen die van kracht zijn op het grondgebied van de gemeente Evere.