Toegankelijkheid

Toegankelijkheidsverklaring

De gemeente Evere verbindt zich ertoe haar website https://evere.brussels toegankelijk te maken, overeenkomstig het gewestelijk decreet van 2 mei 2019 tot omzetting van de Europese richtlijn (EU) 2016/2102 van het Europees Parlement en de Raad. Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de website https://evere.brussels

 

Nalevingsstatus

De website https://evere.brussels is toegankelijk gemaakt via de knop ‘Toegankelijkheid’ bovenaan rechts op elke pagina. Hij voldoet gedeeltelijk aan de Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) version 2.1 niveau A en AA, omdat niet aan de onderstaande eisen is voldaan en omdat de volgende vrijstellingen gelden.

Niet-toegankelijke inhoud

De onderstaande inhoud is niet toegankelijk:

· Audioweergave

· Sommige pdf-bestanden

· Sommige video’s

 

Datum van de toegankelijkheidsverklaring

Deze verklaring werd opgesteld op 14 april 2021.

 

Feedback en contactgegevens

Voor alle vragen en opmerkingen over de toegankelijkheid van de website van de gemeente Evere kunt u contact opnemen met de:

Dienst Informatie

S. Hoedemaekerssquare 10

1140 Evere

info@evere.brussels