Stad 30

Stad 30

1/01/2021 : BRUSSEL WORDT STAD 30

Heel het Brussels Gewest wordt 30 km/u: Da’s duidelijk!

Stad 30 : Website

 

Hoe snel mag je rijden en waar?

Vanaf 1 januari 2021 is 30km/u de algemene regel in de straten van de hoofdstad. Wel zijn er een aantal structurerende assen die een uitzondering vormen op de Stad 30, met een snelheid begrensd tot 50 of 70 km/u, wat specifiek wordt aangegeven. Op woonerven bedraagt de maximumsnelheid 20 km/u.

Interactieve kaart

De algemene regel: een maximumsnelheid van 30 km/u

 

 

Het bord "Bebouwde kom" geeft aan dat de toegestane snelheid 30 km/u bedraagt, op enkele uitzonderingen na.

 

 

 

 

Dit bord informeert dat de standaardsnelheid 30 km/u bedraagt tenzij een ander verkeersbord iets anders aangeeft.

 

 

 

De uitzonderingen: 20, 50 of 70 km/u

 

 

 

 

 

Quand ces panneaux sont présents, la vitesse maximale autorisée est de 50 ou 70 km/h.

Deze snelheid geldt telkens tot aan een volgend snelheidsbord of tot aan het volgende kruispunt. Daarna is de verplichte maximumsnelheid opnieuw 30 km/u.

 

 

Dit is een woonerf.
De maximumsnelheid bedraagt 20 km/u.

 

 


 

Bij het verlaten van het woonerf geldt opnieuw de standaardsnelheid (30 km/u).

 

 

 

In cijfers

De teams van Brussel Mobiliteit plaatsen:

  • tussen 9 november en 31 december 2020, wijk per wijk, vertrekkend van in het noorden van de hoofdstad: 1350 verkeersborden voor een snelheidsbeperking tot 50 km/u (uitzonderingen op het algemeen regime van 30 km/u);
  • aan de gewestgrenzen verkeersborden ‘bebouwde kom’ (algemene regel), die in de nacht van 31 december op 1 januari worden vrijgemaakt.

Brussel Mobiliteit verwijdert samen met de gemeenten:

  • tussen 1 januari 2021 en 31 maart 2021: 6000 bestaande verkeersborden (die het binnen- en buitenrijden van de zone 30 aangeven en dus niet langer noodzakelijk zijn).

Een tweede bestaan voor de weggehaalde verkeersborden.

De verkeersborden die door nieuwe worden vervangen, worden hergebruikt waar mogelijk

 

Wie?

Iedereen moet zich aan de snelheidsbeperking houden. Dat zegt de wegcode!

Auto’s, bestelwagens, vrachtwagens, motoren, bromfietsen, bussen, fietsen, steps…

Zelfs op afgescheiden fietspaden en eigen banen van het openbaar vervoer.

 

De enige uitzonderingen zijn:

  • De trams, die zich niet aan de wegcode hoeven te houden.
  • Hulpdiensten en prioritaire voertuigen bij het vervullen van hun spoedopdracht.
  • Sneeuwruimers.

 

Wat? De wegcode

De regels van de Stad 30 berusten op de beslissing van de Brusselse Regering (van 16 juli 2020) om artikel 11 van de wegcode te wijzigen, die sinds de zesde staatshervorming valt onder gewestelijke bevoegdheid.

 

Controles

Het doel van Stad 30: levens redden in het verkeer! Het is niet de bedoeling om het aantal boetes op te drijven of “iedereen te flitsen”, maar om de weggebruikers ertoe aan te zetten spontaan tegen 30 km/u te rijden.

De politie voert controles uit vanaf 1januari 2021. Er zullen sancties worden opgelegd zoals voor elke overtreding van de wegcode.

Het aantal vaste snelheidscamera’s (vandaag staan er 90 op gewestwegen) wordt binnen 3 jaar opgevoerd tot ongeveer 150, zowel op gewestwegen als op het gemeentelijk wegennet.

Het geld van de boetes wordt doorgestort aan het Gewestelijk Fonds voor Verkeersveiligheid met het oog op onder meer bewustmakingsacties, de beveiliging van infrastructuur voor de verschillende weggebruikers et de aankoop van toestellen voor snelheidscontroles.

 

Stad 30 : Website