Mijn gemeente Wonen in Evere Klimaatactieplan Klimaatactieplan van de gemeente Evere

Klimaatactieplan van de gemeente Evere

Klimaatactieplan van de gemeente Evere

Het KAPE, wat is dat?

Het Klimaat Actie Programma is een project dat werd gelanceerd door Leefmilieu Brussel. Het Gewest wil ondersteuning bieden aan de lokale initiatieven, met name als het om de huidige klimaatuitdagingen gaat.

De gemeente Evere heeft beslist om zich te engageren voor dit grootschalige project. Zij wil een ambitieus en correct klimaattransitiebeleid invoeren, dat iedereen ten goede komt, om de biodiversiteit op haar grondgebied te beschermen en een aangenaam levenskader te bewaren voor alle Everenaren.

Hoe verloopt dit concreet?

Het gemeentebestuur van Evere heeft zich ertoe verbonden om in de loop van 2023 een Klimaatactieplan (afgekort ‘KAPE’) te realiseren. Dit KAPE bevat twee grote luiken:

 • Het verminderen van de broeikasgassen die worden geproduceerd door het gemeentebestuur en het grondgebied van Evere.
 • Het aanpassen van het grondgebied van Evere aan de verwachte effecten van de klimaatverandering.

Hiervoor heeft het gemeentebestuur de vzw Centrum voor Stadsecologie (belast met het tweede luik) en Mathieu Depoorter (belast met het eerste luik) aangesteld om het Stuurcomité van Evere, samengesteld uit verschillende diensten van onze administratie, te begeleiden.

Het KAPE is een zeer ambitieus planningsinstrument, dat 4 grote fasen bevat.

 

FASE 1 : ‘Stand van zaken en diagnose’ werd uitgevoerd van januari tot mei 2023 en heeft het mogelijk gemaakt om het volgende te realiseren:

 • de referentie-inventaris van de uitstoot van broeikasgassen van het gemeentebestuur en het grondgebied van Evere;
 • de analyse van de risico’s en kwetsbaarheden van het grondgebied van Evere in samenhang met de klimaatverandering.

Diagnose

FASE 2 ‘Definitie van de strategische doelstellingen door overlegvergaderingen’ is voorzien van mei tot juni 2023. Het is de participatieve fase van dit KAPE, dat een reeks participatieve workshops en raadplegingen omvat. Wij wensen zoveel mogelijk mensen te betrekken; daarom worden de burgers, de verenigingen, de ondernemingen, de handelszaken, enzovoort uitgenodigd om hieraan deel te nemen!

In de loop van de komende weken zullen de volgende participatieve workshops plaatsvinden:

Met de gemeentelijke actoren:

 • Op 1 juni 2023 van 8 tot 14 uur: Gezamenlijke uitwerking van de verminderingsdoelstellingen (= vermindering van de uitstoot van broeikasgassen) met het Stuurcomité, het Technisch Comité, de Adviesraad voor Duurzame Ontwikkeling, enz.
 • Op donderdag 8 juni 2023: Definitie van de acties voor vermindering van de uitstoot met het Stuurcomité, het Technisch Comité, de Adviesraad voor Duurzame Ontwikkeling en de gemeentelijke ambtenaren van de verschillende diensten die betrokken zijn bij het project.

Voor en met de handelaars:

 • Op maandag 19 juni 2023 van 18 tot 22 uur: Workshop over de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen: met de handelaars, Hub Brussels, de dienst Promeco van het gemeentebestuur.

Voor en met de burgers:

 • Op donderdag 15 juni 2023: Participatieve workshop over de aanpassing van het grondgebied van Evere met het oog op de klimaatverandering van 18 tot 22 uur (Evere Centrum).
 • Op zaterdag 17 juni 2023: Stand van het KAPE op Evere Feest!
 • Op zaterdag 24 juni 2023: Participatieve workshop over de aanpassing van het grondgebied van Evere met het oog op de klimaatverandering van 09.30 tot 14 uur (Hoog Evere).
 • Op zaterdag 1 juli 2023: Participatieve workshop over de aanpassing van het grondgebied van Evere met het oog op de klimaatverandering van 09.30 tot 14 uur (Laag Evere)

 

FASE 3 : ‘Identificatie van de prioritaire maatregelen’, voorzien van juni tot oktober 2023, zal het mogelijk maken om prioriteiten te bepalen voor de verschillende ideeën, maatregelen en actievoorstellen die zullen voortvloeien uit de verschillende participatieve workshops van fase 2. De eerste actiefiches van het KAPE zullen dan worden opgesteld.

 

FASE 4 : ‘Opmaak van het KAPE’, voorzien van juli tot oktober 2023, is de fase waarin het eindrapport en de gefinaliseerde actiefiches gepresenteerd zullen worden, klaar om te worden uitgevoerd.

 

Geïnteresseerd in ons KAPE? Aarzel niet om deze pagina te volgen om op de hoogte te blijven van de evolutie van dit project. De belangrijkste bestanden van elke fase zullen wij hier toevoegen, zodra ze gefinaliseerd zijn!