Mijn gemeente Wonen in Evere Gelijke kansen Een schepen van Gelijke kansen aangesteld, met een bijbehorende dienst

Een schepen van Gelijke kansen aangesteld, met een bijbehorende dienst

Een schepen van Gelijke kansen aangesteld, met een bijbehorende dienst

Het gemeentebestuur van Evere en het college van burgemeester en schepenen zijn gevoelig voor alle vormen van discriminatie en hebben in dit opzicht beleidslijnen geïntegreerd in het dagelijkse bestuur van de gemeente. Met dat doel werd er in januari 2007, na de verkiezingen van oktober 2006, een schepen van Gelijke kansen aangesteld, met een bijbehorende dienst.

Een schepen van Gelijke kansen aangesteld, met een bijbehorende dienst

In overeenstemming met de bepalingen van de Belgische Grondwet bestaat de opdracht van de dienst erin de Everse bevolking te sensibiliseren voor de gelijke behandeling van de burgers ongeacht hun oorsprong, geslacht, sociale situatie, gezondheid, religieuze of filosofische overtuiging en leeftijd. Iedereen moet dezelfde rechten hebben.

 

Op gemeentelijk niveau ligt de nadruk op de transversaliteit tussen de diensten, om interactie tussen de beslissingnemers en de medewerkers te velde mogelijk te maken.

De sensibiliseringsacties onder leiding van de dienst voor gelijke kansen zijn altijd gericht geweest op een intern en coherent gelijkekansenbeleid.

 

Het personeel neemt actief deel aan de vergaderingen, colloquia en andere activiteiten die worden georganiseerd door het gewest en de VSGB.

Ondanks de politieke wil en het verlangen van het gemeentebestuur om een gelijkekansenbeleid in te voeren, houdt de realisatie op wanneer we stuiten op de grenzen van onze financiële realiteit. Gewestelijke subsidies zijn onmisbaar voor onze gemeente en onze dienst om concreet gestalte te kunnen geven aan ons sensibiliseringsbeleid.