Mijn gemeente Wonen in Evere Gelijke kansen Een schepen van Gelijke kansen aangesteld, met een bijbehorende dienst

Een schepen van Gelijke kansen aangesteld, met een bijbehorende dienst

Een schepen van Gelijke kansen aangesteld, met een bijbehorende dienst

Het gemeentebestuur van Evere en het college van burgemeester en schepenen zijn gevoelig voor alle vormen van discriminatie en hebben in dit opzicht beleidslijnen geïntegreerd in het dagelijkse bestuur van de gemeente. Met dat doel werd er in januari 2007, na de verkiezingen van oktober 2006, een schepen van Gelijke kansen aangesteld, met een bijbehorende dienst.

Een schepen van Gelijke kansen aangesteld, met een bijbehorende dienst

In overeenstemming met de bepalingen van de Belgische Grondwet bestaat de opdracht van de dienst erin de Everse bevolking te sensibiliseren voor de gelijke behandeling van de burgers ongeacht hun oorsprong, geslacht, sociale situatie, gezondheid, religieuze of filosofische overtuiging en leeftijd. Iedereen moet dezelfde rechten hebben.