Folklore

Vrienden van het witloof

De ‘Confrérie des Compagnons du Witloof’ is in de wijk ‘Keet’ ontstaan, in 1975, na een gewone bijeenkomst van handelaars uit de buurt.

Aanvankelijk was deze gilde enkel op folklore gericht, met name met de creatie van de reus Kiete Witloof. Maar sinds 1986 heeft ze ook stilaan meer belangstelling gekregen voor gastronomie. Deze vrienden van het witloof die al snel representatief werden voor hun regio en vaak uitgenodigd werden door de ene of de andere naburige vereniging, namen een hoge vlucht door het witloof te promoten in al zijn vormen, en dan vooral de minst gekende.

Van een explosieve jenever tot de meer traditionele gerechten, door terug te grijpen naar de streekgebonden gastronomie met het witloof als hoofdingrediënt kreeg de ‘Confrérie’ meer dan eens de gelegenheid doorheen heel België te trekken, maar ook naar buurlanden te reizen en zelfs de Atlantische Oceaan over te steken.

De vijftien, een voor een actieve, leden organiseren elk jaar hun eigen forum waarop vele andere gilden worden uitgenodigd.

Met de bedoeling mensen op een gezellige manier samen te brengen en zijn topproduct volledig tot zijn recht te laten komen, serveert dit gezelschap op regelmatige basis natuurlijke en smaakvolle gerechten tegen betaalbare prijzen. Want het is ieders plicht te proeven van dit verrukkelijke ‘witte goud’!

Is witloof een van uw passies? Sluit u dan aan bij de vrienden van het witloof! Ons gezelschap is namelijk steeds op zoek naar nieuwe leden.

 

Reuzen van Evere

Zoals vele andere steden en gemeenten van België heeft Evere zijn eigen reuzen!

Maar eerst en vooral, een reus, wat is dat?

Reuzen zijn reusachtige poppen die vriendelijke of schrikwekkende personages voorstellen en die door een of meerdere mannen worden gedragen. Ze vinden hun oorsprong in de kerkelijke en gemeentelijke processies van het einde van de middeleeuwen. Folkloristische en representatieve processiespelen waarin deze reuzen voorkwamen, hadden altijd veel succes. De reden waarom tussen 1920 en 1940, in heel België er heel wat van deze creaties waren bijgekomen.

En ook op dit vlak bleef Evere niet achter: zo telden we niet minder dan tien reuzen in de loop der jaren. We hadden Pie en Mie Witloof die symbool stonden voor de witloofteelt, Renatus en Flore - de reuzen van de reiszak - of nog Lommeke, de zoon van Kiete Witloof en Krooske, die in het huwelijksbootje traden op 17 januari 1987.

Deze creaties vergen heel wat onderhoud en zorg en weinige hebben de tand des tijds overleefd. Maar het kleine gezinnetje van Kiete, Krooske en Lommeke woont nog steeds in het gemeentehuis.

 

Harmonie De Ster

De concertband ‘De Ster’ bestaat uit een veertigtal gepassioneerde muzikanten. Het is in hoofdzaak een muziekgezelschap van blaasinstrumenten bijgestaan door een paar slaginstrumenten.

De oorsprong van deze band gaat terug tot in 1879 toen een aantal muzikanten van het Everse muziekgezelschap Sint-Cecilia dat 14 jaar eerder werd opgericht, besloten om hun eigen groep te stichten. Ze verlieten Sint-Cecilia uit onmin, maar waarom is tot op vandaag niet geweten. De naam ‘De Ster’ werd voorgesteld door Guillaume Hauwaerts, een van de stichters, die de bomen van zijn bosperceel in Perk met een ster brandmerkte. Alle andere leden stemden in met zijn voorstel en zo werd de fanfare ‘De Ster’ geboren. 

Op 23 februari 1879 trad het gezelschap voor het eerst op in het openbaar tijdens een liefdadigheidsconcert. En al snel volgden talrijke andere optredens, zowel folkloristische als meer culturele, maar telkens met het vaandel van ‘De Ster’ dat in 1880 op het grondgebied van de gemeente werd aangekocht. In 1910 verleende koning Albert I de muziekgroep het predicaat ‘koninklijk’ en versterkte op die manier de nationale erkenning. In 1920 schakelde de fanfare over naar een volwaardig harmonieorkest.

Deze meer dan honderd jaar oude harmonie treedt nog regelmatig op in de straten van Evere en stelt hiermee een onschatbaar cultureel erfgoed tentoon.