news thumbnail
Nieuws

Wat gebeurt er
in uw gemeente?

actualiteitInfoGepubliceerd op 2023-04-04

Ombuds Brussel: een nieuwe ombudsdienst voor uw problemen met overheidsdiensten

Sinds september 2022 is er in het Brussels Gewest een nieuwe instelling opgericht: Ombuds Brussel. Eén van de taken van deze onafhankelijke instelling is het behandelen van klachten van burgers tegen Brusselse overheidsdiensten op gewestelijk of gemeentelijk niveau. Haar optreden is gebaseerd op verzoening: de instelling analyseert uw situatie en probeert een oplossing te vinden die zowel voor u als voor de administratie aanvaardbaar is. Verzoening is evenwel niet altijd mogelijk. Ombuds Brussel beoordeelt in dat geval of uw klacht gegrond is. Zo ja, dan kan Ombuds Brussel de betrokken overheidsdienst vragen de situatie recht te zetten.

De meerwaarde van deze instelling? Dankzij alle ontvangen klachten kan Ombuds Brussel ook algemene pistes voor verbetering identificeren. De instelling kan dan aanbevelingen formuleren om te voorkomen dat problemen zich herhalen bij andere personen.

Ondervindt u een probleem met een van onze gemeentelijke diensten of met een gewestelijke dienst? Hebt u al geprobeerd om uw situatie met de betrokken overheidsdienst zelf op te lossen, maar zonder succes? Dan kunt u contact opnemen met Ombuds Brussel : +32 2 549 67 00 of www.ombuds.brussels.

Op zondag 7 mei, ter gelegenheid van het Irisfeest, opent de instelling haar deuren voor de burgers van 12u tot 17u (Oud Korenhuis 1, 1000 Brussel).