Gemeente scholen

Gemeente scholen

Lijst van Franstalige scholen

Aubier

Franstalige school

  • Onderwijsmethode

Groeien, leren, experimenteren, openbloeien in een dynamische geest en met wederzijds respect om van iedereen een verantwoordelijke burger te maken:

- Een onderwijsmethode die gericht is op de ontplooiing van het kind vertrekkende van zijn behoeften, zijn motivatie en zijn interesses.

- Het kind werkt mee aan zijn kennisopbouw. Het zit zelf aan het stuur van zijn leerproces.

- Het kind identificeert zijn leerbehoeften en draagt zijn kennis over in verschillende disciplines. Het wendt zijn vaardigheden en kennis aan om probleemsituaties te overwinnen. Zo kan het kind vooruitgang boeken op zijn eigen tempo en worden zowel de sterkste als de zwakste leerling aangemoedigd het beste van zichzelf te geven.

 

  • Contact

Kerkhof van Brussellaan 50 - 1140 Evere. Tel: 02 247 63 75

Secretariaat: secretariat.aubier@evere.brussels. Directie: Paola Cristaldi 

 

 

 

 

Clair-Vivre Alpha & omega

Franstalige school. Website: http://www.clairvivre.be/

 

  • Onderwijsmethode

Clair-Vivre is een freinetschool die onderwijsmethoden wil ontwikkelen die geworteld zijn in de maatschappelijke realiteit, om te werken aan een echte emancipatie van de kinderen.

In de school moet elk kind zich kunnen uitdrukken, verantwoordelijkheid nemen, samenwerken, experimenteren en zich openstellen voor de wereld, zodat iedereen:

- leert op zijn eigen tempo;

- kennis opdoet samen met zijn gelijken en volwassenen;

- zijn kritische zin en zelfredzaamheid ontwikkelt en verantwoordelijkheid neemt in een bruisende klas die openstaat voor de wereld.

 

01. Clair-Vivre : Alpha

Kinderen van 2,5 jaar tot 8 jaar op twee verschillende vestigingen (basisschool, van 2 jaar tot 2e leerjaar).

 

  • Contact

- Clair-Vivre Alpha Centre : Onze-Lieve-Vrouwlaan 40 - 1140 Evere

- Clair-Vivre Alpha Germinal : Salvador Allende plein 1  - 1140 Evere

Tel : 02 247 63 08

Directie: Valérie Pasteyns

Secretariaat: cvalpha@evere.brussels

 

02. Clair-Vivre : Omega

Kinderen van 8 jaar tot 12 jaar. Ontdek het 1ste nummer van « Au Clair de la Plume », een bundel van teksten gekozen door de leerlingen van de lagere school Clair-Vivre.

 

  • Contact

Weerstandstraat 29 – 1140 Evere. Tel: 02 247 63 65

Secretariaat: cvomega@evere.brussels. Directie: Valérie Lega

  

 

La Source

Franstalige school

  • Onderwijsmethode

In de gemeenteschool La Source heeft het pedagogische team een project gebouwd dat de waarden van de officiële school verdedigt zoals gewenst door het maatschappelijk middenveld. De school is georganiseerd om alle toekomstige burgers te vormen. Ze is democratisch van opzet en in de praktijk, besteedt aandacht aan de rechten en plichten van elkeen. Ze bevordert de ontwikkeling in een context van persoonlijke valorisatie, verdraagzaamheid en solidariteit.

 

  • Een school in cycli

- In de kleuterschool: De kinderen van 2,5 jaar worden heel het jaar door verwelkomd in een aangepaste structuur. De kleuters van 3 en 4 jaar worden samengezet en voor zover mogelijk voor een periode van twee jaar aan dezelfde leerkracht toevertrouwd, in de 1e en 2de kleuterklas. De kindjes van 5 jaar zitten in de 3e kleuterklas.

- In de lagere school: Vanaf het 1e leerjaar worden de klassen gestructureerd per leeftijd en voor zover mogelijk aan dezelfde leerkracht toevertrouwd voor een periode van twee jaar. Er worden workshops georganiseerd, om de leerlingen van de verschillende klassen te mengen per graad (M3/P1/P2 > lagere graad, P3/P4 > middelste graad, P5/P6 > hogere graad), zodat ze andere kinderen, andere leerkrachten en andere opvoeders leren kennen.

 

  • Contact

Doolegtstraat 6 - 1140 Evere. Tel: 02 247 63 71

Secretariaat: vmarcelis@evere.brussels. Directie: Anita De Mahieu - lasource@evere.brussels

 

 

 

 

 

Marie Popelin

Franstalige school

  • Onderwijsmethode

Actief opvoeden volgens de Montessori-methode

Nood aan...

hechting, aanvaarding, investering, stimulering, ervaring, versterking, communicatie, consideratie, structuur, ethiek, esthetiek en waarachtigheid.

Tegemoetkomen aan deze 12 basisbehoeften van het kind en ze proberen in te vullen vormt een noodzakelijke basis om zijn identiteit als toekomstige burger vorm te geven, zich bewust van de wereld rondom hem, in staat om weloverwogen keuzes te maken en te interageren in de maatschappij.

Dit actieve opvoedingsproject is opgebouwd rond dit principe, met de praktijktoepassingen en ideeën van Maria Montessori.

De school Marie Popelin opende in september 2019 haar deuren en verwelkomt kinderen vanaf de opvang tot en met het zesde leerjaar van de lagere school.

In de kleuterschool zijn de klassen verticaal ingedeeld, wat betekent dat de groepen zijn samengesteld uit kinderen van de opvang tot en met de derde kleuterklas. Ze leren dus snel om elkaar bij te staan; de ‘groten’ worden verzocht om de ‘kleintjes’ te helpen. De overgang van de crèche of thuis naar de school verloopt hierdoor gemakkelijker voor de jongsten. Solidariteit, responsabilisering, zelfvertrouwen, autonomie zijn waarden en competenties die sterk ontwikkeld worden door deze groepsstructuur.

In de lagere school worden de klassen ingedeeld volgens leeftijdsgroep. De kinderen krijgen tal van ‘verticale’ momenten aangeboden, tijdens verticale workshops, klasoverschrijdende projecten of via het titulariaat. Dat laatste geeft oudere kinderen de kans om hun kennis en kunde toe te passen en te delen met de jongere kinderen.

 

  • Contact

Ciceronlaan, 20 – 1140 Evere. Tel: 02 247 64 92

Secretariat : info-mariepopelin@evere.brussels. Directie : Carole Debois