Publicatie

Publicatie

Het College van Burgemeester en Schepenen van de gemeente EVERE deelt aan de belanghebbenden mede dat de beraadslagingen betreffende:

  • Aanvullende gemeentebelasting op de belasting van natuurlijke personen voor het dienstjaar 2021.
  • Heffing van opcentiemen op de onroerende voorheffing voor het dienstjaar 2021.
  • Opcentiemen op de gewestelijke belasting op de inrichtingen van toeristische logies.
  • Belasting op de leurhandel. Dienstjaren 2021 – 2025. Hernieuwing.
  • Belasting op de bouwwerken. Dienstjaren 2021 – 2025. Hernieuwing.
  • Belasting op de automatische verdelers van bankbiljetten, correspondentie en “self-banking” toestellen. Dienstjaren 2021 – 2025. Hernieuwing.
  • Belasting op de bankinstellingen en gelijkgestelde. Dienstjaren 2021 – 2025. Hernieuwing.
  • Belasting op de nachtwinkels. Dienstjaren 2021 – 2025. Hernieuwing.

 Werden gestemd door de Gemeenteraad in zitting van 26.11.2020 en gepubliceerd op 9 december 2020 door middel van een poster.

 

Er werd door de toezichthoudende overheid geen bezwaar gemaakt tegen de reglementen die werden vastgesteld door de Gemeenteraad van 26 november 2020 : brieven van 4 en 13 januari 2021

 


Tijdens de zitting van 25 maart 2021 heeft de Gemeenteraad het volgende retributiereglement aangenomen :

  • Retributie voor het afleveren en bewerken van administratieve documenten en voor administratieve inlichtingen en diensten. Wijziging.

gepubliceerd op 13 april 2021 door middel van een poster.

 


De volledige teksten van deze beraadslagingen kunnen alle werkdagen, uitgezonderd op zaterdag, van 8u tot 12u45 en op dinsdag van 17u tot 19u45, op het gemeentehuis, dienst Financiën, geraadpleegd worden. april 

en via Editoria

file-icon GR 26.11.2020 - Aanvullende BNP 2021 file-icon GR 26.11.2020 - Aanvullende onroerende voorheffing 2021 file-icon GR 26.11.2020 - Aanvullende toeristische logies 2021 file-icon GR 26.11.2020 - Belasting leurhandel 2021-2025 file-icon GR 26.11.2020 - Belasting op automatische verdelers 2021-2025 file-icon GR 26.11.2020 - Belasting op bouwwerken 2021-2025 file-icon GR 26.11.2020 - Belasting op de bankinstellingen 2021-2025 file-icon GR 26.11.2020 - Belasting op de nachtwinkels 2021-2025 file-icon Besluit van de burgemeester 20.04.2021 file-icon Retributie voor het afleveren van administratieve documenten G.R.25.03.2021