Publicatie

Publicatie

Het College van Burgemeester en Schepenen van de gemeente Evere deelt aan de belanghebbenden de volgende beraadslagingen mede :