Mijn gemeente Administratie Stedenbouw en milieu Stedenbouwkundige vergunningen

Stedenbouwkundige vergunningen

Stedenbouwkundige vergunningen

Stedenbouwkundige vergunningen

Vóór de uitvoering van werken moet vaak een stedenbouwkundige vergunning worden aangevraagd bij de administratieve overheid (de gemeente of het Gewest in sommige gevallen).

Wie handelingen stelt of werken uitvoert waarvoor een stedenbouwkundige vergunning vereist is, zonder dat hij die eerst heeft verkregen, riskeert strafrechtelijke en administratieve sancties.

 

Opmerkingen:

 • Is de aanvrager een publiekrechtelijke rechtspersoon, dan wordt de aanvraag verwerkt door de Directie Stedenbouw van het Gewest, ongeacht het type aanvraag.
 • Gaat het om een gemengd project (stedenbouw en leefmilieu), dan moet het dossier worden ingediend bij de Directie Stedenbouw van het Gewest.
 • Moet voor het project een rapport of studie over de milieueffecten worden opgesteld, dan moet het dossier ook worden ingediend bij de Directie Stedenbouw van het Gewest.

 

Werkwijze

Is een stedenbouwkundige vergunning vereist?

De lijst van de werken waarvoor geen vergunning nodig is of waarvoor een vereenvoudigde procedure is voorzien, is vastgelegd door de Regering in een besluit van 13 november 2008, het zogenaamde besluit betreffende werken van minieme omvang.

 

Een aanvraag voor stedenbouwkundige vergunning indienen

Hieronder vindt u de instructies voor de indiening van uw dossier, evenals de verschillende formulieren die u ons ingevuld moet terugbezorgen : 

 Samenstelling van stedenbouwkundige vergunningsaanvraag 

Formulieren van stedenbouwkundige vergunning indienen 

Uw dossier kan worden:

 • Ingediend op het gemeentehuis – 1e verdieping – Dienst Frontoffice

  ENKEL OP AFSPRAAK OP 02/247 62 22 (u ontvangt een bewijs van indiening).

 • Opgestuurd naar het volgende adres: Gemeente Evere - Hoedemaekerssquare 10, 1140  Evere - Ter attentie van de dienst Stedenbouw en leefmilieu
Opgelet, de aanvragen voor vergunningen waarvoor een effectenstudie/rapport vereist is, moeten worden ingediend bij het Gewest.    

Uitgereikte vergunningen

 

Reglementen

Specifieke instrumenten voor de behandeling van dossiers met vergunningsaanvragen.

 • De Gemeentelijke Stedenbouwkundige Verordening (GemSV) : Vervolledigt en preciseert de gewestelijke regelgeving op schaal van de gemeente.

 

Nuttige links

 • Brugis: cartografische website die het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bestrijkt. Ideaal om zich te situeren met betrekking tot de verschillende wetgevende plannen (GBP, BBP, verkaveling, …)
 • Homegrade: Homegrade biedt gratis ondersteuning aan huurders en eigenaars die van plan zijn om werken uit te voeren aan hun woningen of die hun kwaliteit willen verbeteren.
 • impulse.brussels : biedt ondersteuning aan de bedrijven bij de realisatie van hun projecten. Koppeling in brontekst?
 • brussels.1819: biedt ondernemingen ondersteuning bij hun administratieve stappen.
 • Brandweer Brussel: U wenst preventieadvies voor een gebouw, een uitbating of een evenement op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest?
 • De orde van Franstalige architecten / De orde van Nederlandstalige architecten
 • Het vredegerecht: De vrederechter is de rechter die het dichtst bij de burger staat en die u kan helpen in geval van geschil, wanneer de gemeente dat niet kan doen.
file-icon Gemeentelijke Stedenbouwkundige verordening file-icon Formulieren van stedenbouwkundige vergunning indienen file-icon Samenstelling van stedenbouwkundige vergunningsaanvraag