Ruimtelijke ordeningsplannen

Ruimtelijke ordeningsplannen

De bodembestemmingsplannen

De bodembestemmingsplannen verdelen het grondgebied in verschillende zones en bepalen wat er kan worden gerealiseerd: woningen, kantoorgebouwen, winkels, groenzones enz.

 

De verkavelingsplannen

De verkavelingsvergunningen hebben reglementaire waarde. De aanvragen voor stedenbouwkundige vergunningen moeten bijgevolg hiermee in overeenstemming zijn. De verkavelingsvergunningen kunnen worden geraadpleegd bij de dienst Frontoffice.