Milieuvergunning

Milieuvergunning

Milieuvergunning

De milieuvergunning (voorheen Commodo – Incommodo) is een vergunning voor de uitbating van installaties of activiteiten die gevaren, hinder en/of nadelen kunnen veroorzaken voor de bevolking en/of het leefmilieu.

 

De vergunning is verplicht vooraleer kan worden gestart met de uitoefening van de geklasseerde activiteit en de installatie van de inrichtingen.

Het type vergunning dat vereist is, hangt af van de klasse van de inrichtingen (3, 2, 1D, 1C, 1B, 1A).

Zijn de inrichtingen van verschillende klassen, dan moet de aanvraag overeenstemmen met de inrichting van de hoogste klasse.

De aanvragen van klasse 3 en 2 worden toegekend door de gemeenteadministratie, de andere aanvragen door Leefmilieu Brussel.

 

Opmerkingen:

  • Indien de aanvrager een publiekrechtelijke persoon is, wordt de aanvraag behandeld door Leefmilieu Brussel, ongeacht de klasse ervan.
  • Gaat het om een gemengd project (stedenbouw en leefmilieu), dan moet het dossier worden ingediend bij de Directie Stedenbouw van het Gewest

 

Werkwijze

Uitgereikte vergunningen

 

Reglementen

Specifieke instrumenten voor de behandeling van de dossiers met vergunningsaanvragen.

 

Handige links

  • impulse.brussels : biedt ondersteuning aan de bedrijven bij de realisatie van hun projecten.
  • brussels.1819 : biedt ondernemingen ondersteuning bij hun administratieve stappen.
  • Brandweer Brussel: U wenst preventieadvies voor een gebouw, een uitbating of een evenement op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest?
  • Kaarten: Tal van kaarten die verband houden met het leefmilieu (bodemstaat, energie, lawaai, enz.), aangeleverd door Leefmilieu Brussel.