Buitenlands rijbewijs

Buitenlands rijbewijs

Buitenlands rijbewijs

Wat moet u doen?

Het is aan te raden voor een buitenlander om zijn buitenlands rijbewijs om te wisselen tegen een Belgisch. Deze omwisseling heeft als voordeel dat de betrokkene in geval van diefstal, verlies of beschadiging van veel administratief leed gespaard blijft.

Er bestaan 2 soorten buitenlandse rijbewijzen:

Het Europese rijbewijs: een rijbewijs afgeleverd door een land van de Europese Economische Ruimte moet niet via de Nationale Dienst voor Valse en Vervalste identiteitsdocumenten (NDVVID) gaan. Dit kort de wachttijd voor een Belgisch rijbewijs aanzienlijk in.

Wat moet u meenemen naar het gemeentehuis om een omwisseling aan te vragen?

  • € 28
  • 1 foto op een witte achtergrond
  • uw buitenlands rijbewijs

De niet-Europese rijbewijzen: zij zijn onderworpen aan een strengere controle dan de Europese rijbewijzen. De toestemming voor omwisseling wordt door de dienst NDVVID gegeven die ook de aanvragen voor omwisseling ontvangt. Tussen de aanvraag en de omwisseling verlopen ongeveer 2 maanden.

Wat moet u meebrengen wanneer u naar het gemeentehuis komt?

  • € 28
  • 1 foto op een witte achtergrond
  • uw buitenlands rijbewijs
  • een vertaling van uw rijbewijs door een beëdigd vertaler indien het rijbewijs, zelfs gedeeltelijk, is opgesteld in een andere taal dan het Nederlands of het Frans

 

Opmerking

Vooraleer men overgaat tot omwisseling moet men nagaan of het rijbewijs erkend is door de Belgische staat en moet het uitgegeven zijn voor de eerste datum van inschrijving van vreemdeling in België.

Het rijbewijs moet ook een geldige einddatum hebben.

Een lijst van beëdigde vertalers kan u vinden in het Justitiepaleis, Kleine Karmelietenstraat, Brussel.

Internationaal rijbewijs

Het document om een internationaal rijbewijs aan te vragen kan u verkrijgen bij de dienst Rijbewijzen van de gemeente. Met het internationaal rijbewijs mag u ook buiten de Europese Unie een voertuig besturen.