Doc Stop

Doc Stop

DOC STOP is een helpdesk die het voor iedere houder van een Belgisch identiteitsdocument mogelijk maakt om, 24 uur per dag, het verlies of de diefstal van zijn identiteits- of reisdocument te melden. Hiervoor kan hij overal ter wereld gebruikmaken van

  • het gratis nummer 00800 2123 2123 (of +32 2 518 2123 in de landen waar het 00800-nummer niet bereikbaar is).

De operator voert de vereiste controles uit om vast te stellen of de beller wel degelijk de houder is van het document waarvoor hij belt. Zo ja, dan blokkeert de operator het document onmiddellijk. De houder van het identiteitsdocument moet een nieuw identiteitsdocument aanvragen.

De burger vermijdt zo dat hij het slachtoffer wordt van een frauduleus gebruik van zijn identiteitsdocument (bijv. het huren van een auto, een aankoop per post, een lening op zijn naam enz.).

 

Belangrijk: met DOC STOP kunnen enkel Belgische identiteitsdocumenten worden geblokkeerd.