Mijn gemeente Wonen in Evere Wijkraad - Wat is een wijkraad? -

- Wat is een wijkraad? -

- Wat is een wijkraad? -

Wat is een wijkraad

Een wijkraad is vooral een plaats waar verschillende actoren die actief deelnemen aan het leven in hun wijk, elkaar ontmoeten.

De hoofdopdracht van de wijkraad is advies uit te brengen over thema's die worden aangedragen door het bestuur en informatie door te geven van en aan de bevolking.

Het is een podium voor informatie, debatten en reflectie over het leven in de wijk. Een wijkraad moet ook de transversaliteit tussen de verschillende actoren van de gemeente inzake participatie bevorderen, zonder evenwel te raken aan de administratieve en bestuurlijke bevoegdheden.

De wijkraden maken het ook mogelijk een sterkere inspraakdynamiek op gang te brengen bij de Everse burgers. Hun werkingsgebied omvat alle kwesties van algemeen belang (wegen, verkeer, netheid, buurt enz.). De verdediging van privébelangen valt buiten de werkingssfeer.

De gemeente Evere heeft drie wijkraden: Laag Evere, Evere Centrum en Hoog Evere

 

Rol

Het gemeentebestuur heeft deze wijkraden in het leven geroepen om bewoners van dezelfde wijk (in ruime zin) samen te brengen rond gemeenschappelijke thema's die betrekking hebben op het leven in Evere. Ze behandelen verzoeken en vragen die vooral verband houden met problemen in het dagelijkse leven of de veiligheid en netheid in de wijken. De vergaderingen van de wijkraden zijn dus een belangrijk moment van uitwisseling met de autoriteiten. Ze helpen om feedback te geven aan het gemeentebestuur.

 

Werking

De wijkraden werken grotendeels autonoom en staan niet onder permanent toezicht van de gemeente. De gemeente biedt wel logistieke ondersteuning voor de organisatie van de vergaderingen. Tijdens deze vergaderingen worden experten in de materie uitgenodigd om het woord te nemen, bijvoorbeeld de buurtpolitie enz.

 

Contact

Hebt u een vraag, een verzoek of een opmerking, dan kunt u contact opnemen met de dienst via mail : participation@evere.brussels.