Hoog Evere

Hoog Evere

Tussen de autosnelweg E40 in het zuiden en de Henri Dunantlaan (inbegrepen evenals de Zaventemstraat) in het noorden.

hautevere@gmail.com

Ik schrijf me in voor de nieuwsbrief!

Een wijkraad vormt een schakel tussen de burgers en het gemeentebestuur.

Het gaat om een orgaan dat, in alle onafhankelijkheid, een verbindende rol wil spelen tussen het gemeentebestuur en de burgers van een entiteit in de gemeente, om op te komen voor de levenskwaliteit van de bewoners van die entiteit.

Een raad die een geprivilegieerde gesprekspartner wil zijn binnen de verschillende diensten van de gemeente. Niet als beslisser maar als getuige van het lokale leven.

Een raad die de bewoners van de wijken in kwestie wil kunnen informeren over de beslissingen die het gemeentebestuur neemt, en over de activiteiten die in de gemeente worden georganiseerd, aan de hand van de informatie die wordt verkregen (of opgepikt) via de verschillende media, pers- of cultuurorganen, bewegingen en andere actoren op het terrein.

 

Om contact op te nemen met de WHE

Stuur een mail naar hautevere@gmail.com 

Wie bereid is om zich te identificeren, zal een bericht terugkrijgen met een voorstel om deel te nemen aan de vergaderingen of om gewoon periodiek op de hoogte gehouden te worden via onze ‘newsletter’.

Anderzijds kan iedereen een vraag, voorstel, advies, enz. voorleggen, om te worden besproken tijdens de vergaderingen van de raad.

Een vraag die betrekking heeft op het welzijn in de wijk zelf of, ruimer bekeken, in de gemeente (sommige vragen kunnen betrekking hebben op de verschillende wijkraden).