Evere Centrum

Evere Centrum

Tussen de Henri Dunantlaan (niet inbegrepen en ook zonder de Zaventemstraat) in het zuiden en de Haachtsesteenweg (niet inbegrepen) in het noorden.

cqc.evere@gmail.com

Evere Centrum

Ik kies voor participeren

De wijkraad van Evere Centrum verenigt een twintigtal vrijwilligers die de levenskwaliteit binnen onze gemeente en meer bepaald in onze wijk willen verbeteren.

Ze koesteren geen politieke ambitie, maar willen een nuttige en noodzakelijke schakel zijn die het mogelijk maakt dat iedere Everenaar zich goed voelt in zijn gemeente.

Netheid, veiligheid, milieu (luchtvervuiling en geluidsoverlast: luchtverkeer enz.), stedenbouw behoren tot de belangrijkste thema's tijdens de vergaderingen van de wijkraad.

Het contact met de verschillende partners (verkozenen en gemeentelijke diensten, verenigingen, vertegenwoordigers van gewestelijke instanties enz.) stelt ons in staat een objectieve analyse te maken en te zoeken naar oplossingen in het belang van – en zo nodig in overleg met – de lokale bevolking.

Onze structuur is soepel. Twee personen staan in voor de coördinatie van de vergaderingen en de contacten. Eén van hen zit de vergaderingen voor. De leden van de wijkraad genieten geen enkel persoonlijk voorrecht of voordeel.

Op 7 februari 2013 heeft het college van burgemeester en schepenen zijn actieplan voor de volgende zes jaar voorgesteld aan de bevolking: de Algemene Beleidsverklaring. Op basis daarvan gaat de wijkraad na hoe deze intentieverklaring in overeenstemming kan worden gebracht met de lokale realiteit.

‘Beter leven in Evere’ mag geen loze slogan zijn! De wijkraad van Evere Centrum engageert zich als verantwoordelijke en geloofwaardige partner van de politieke mandatarissen en gemeentediensten en stelt zich concrete doelstellingen om het dagelijkse leven van de burgers te verbeteren.

Iedere Everenaar uit het centrum (inwoner, werknemer) kan zich laten informeren over de activiteiten van de wijkraad en heeft het recht om zich kandidaat te stellen voor een plaatsje in de raad.

Om u op de hoogte te houden van onze activiteiten, hebben we besloten regelmatig een nieuwsbrief, of ‘newsletter’, te publiceren.

Abonneer u op de nieuwsbrief van de wijkraad Evere Centrum

Enkele belangrijke opmerkingen in verband met uw abonnement:

  • Vertrouwelijkheid: De persoonsgegevens die u bij uw inschrijving verstrekt, zullen enkel gebruikt worden voor gerichte communicatie en zullen nooit aan derden worden doorgegeven.
  • Geen verbintenis: U kan uw abonnement op elk moment stopzetten door te klikken op de link op het overzicht van de informatie die u ons hebt verstrekt (laatste bericht dat u ontvangt bij uw inschrijving) of onderaan elke nieuwsbrief.
  • Iedereen welkom: Ook wie niet in het centrum van Evere woont, maar er een winkel heeft, er werkt of gewoon geïnteresseerd is, kan zich abonneren op onze nieuwsbrief. Volg daartoe de aanwijzingen die verschijnen wanneer u klikt op de labels "Nom de la rue - Straatnaam" en "Numéro - Nummer" op het inschrijvingsformulier.