Mijn gemeente Wonen in Evere Wijkcontract Conscience Wat is een Duurzaam Wijkcontract?

Wat is een Duurzaam Wijkcontract?

Wat is een Duurzaam Wijkcontract?

 
De Gemeente Evere heeft, in samenwerking met het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, een wijkcontract opgestart in Centrum Evere, rond de Consciencelaan en de Onze-Lieve-Vrouwlaan.
De eerste fase bestond uit de realisatie van een diagnose van de wijk. Het studiebureau dat dit wijkcontract begeleidt heeft een project uitgewerkt dat door hen werd voorgesteld tijdens de 2de algemene vergadering over het Wijkcontract. Op basis van deze diagnose zal een volksraadpleging opgestart worden om actie-voorstellen te verzamelen ter verbetering van de wijk. Deze zullen worden besproken op de volgende algemene vergadering van het district op 5 juni 2023.
 

Wat is een Duurzaam Wijkcontract?
Het Duurzaam Wijkcontract is een instrument voor stadsontwikkeling dat tot doel heeft de levenskwaliteit in de Brusselse wijken te verbeteren door burgerparticipatie aan te moedigen. 
Een Duurzaam Wijkcontract is een actieplan dat beperkt is in tijd en ruimte. Het wordt gesloten tussen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de gemeente en de bewoners van een wijk. Het bevat een programma van interventies die met een bepaald budget moeten worden uitgevoerd.
Concreet betekent dit de uitvoering van projecten ter verbetering van de huisvesting, de openbare ruimte, de mobiliteit, het milieu en de sociale cohesie.        
Het doel is de levenskwaliteit van de bewoners te verbeteren en tegemoet te komen aan de behoeften van de wijk. In alle acties staan burgerparticipatie en de milieuaanpak centraal.
Het Duurzaam Wijkcontract is een unieke kans om de wijk een nieuwe impuls te geven en samen concrete projecten uit te voeren.


Hoe doe je mee?
Tijdens het hele proces wordt u uitgenodigd om actief deel te nemen aan de transformatie van uw wijk. 
U kunt op verschillende manieren betrokken raken: door te reageren op oproepen voor projecten, door deel te nemen aan werkgroepen bij de uitvoering van projecten, door informatievergaderingen bij te wonen, door informatie door te geven aan uw buren... 
Er zijn veel manieren om betrokken te raken en iedereen kan een verschil maken.

 

Volgende data
De Openbaar Onderzoek van het Conscience Duurzaam Wijkcontract liep van 8 juni tot en met 7 juli.
Tijdens deze periode hebben we uw ideeën en zorgen verzameld bij de informatiestand van DWC, bij het Front Office van de gemeente of schriftelijk.

Het overlegcomité is op 13 juli bijeengekomen.
Zij heeft haar advies uitgebracht, dat binnenkort kan worden geraadpleegd via deze link.

Het ontwerpprogramma zal worden aangepast om rekening te houden met de verschillende opmerkingen en zal ter goedkeuring worden voorgelegd tijdens de vierde vergadering van de wijkcommissie op 5 september.


Volg ons op
Facebook