Subsidieaanvraag

De cel Solidariteit tussen de volkeren heeft als doel de internationale solidariteit en de Noord-Zuidsamenwerking te bevorderen en de Everse bevolking te sensibiliseren over vraagstukken rond solidariteit.

Een van haar taken om deze steun concreet te maken, is de toekenning van subsidies aan bepaalde verenigingen die hierom vragen, of in het kader van bepaalde initiatieven die betrekking hebben op internationale solidariteit en ontwikkelingssamenwerking.    

 

De Adviesraad voor Solidariteit tussen de volkeren beslist over de toekenning en het bedrag van de subsidie.

 

file-icon Subsidieaanvraag 2023