Begrafenis van een behoeftig persoon

Begrafenis van een behoeftig persoon

Niemand zou alleen naar zijn laatste rustplaats mogen gaan!

 Alleenstaande en onbemiddelde personen die deze aarde verlaten, moeten een waardige begrafenis kunnen krijgen.  Bij beslissing van het college neemt de gemeente al verschillende jaren hun begrafenis op zich. Anderzijds, en opdat deze personen niet alleen zouden moeten vertrekken, is een groep vrijwilligers gevormd om deze personen naar hun laatste rustplaats te begeleiden. Nu wordt een oproep gelanceerd om de lijst van vrijwilligers aan te vullen. Verwacht wordt dat deze personen 3 of 4 keer per jaar de begrafenis bijwonen van een behoeftige persoon die ze niet kennen. Wenst u deel uit te maken van deze ketting van solidariteit, dan kunt u zich aanmelden via dit mailadres ddo@evere.brussels