Mijn gemeente Wonen in Evere Solidariteit tussen de volkeren Adviesraad voor solidariteit tussen de volkeren

Adviesraad voor solidariteit tussen de volkeren

Adviesraad voor solidariteit tussen de volkeren

De Adviesraad voor solidariteit tussen volkeren verenigt burgers en politieke vertegenwoordigers die belang hebben bij solidariteit op internationaal gebied en met de minstbedeelden in België. De leden komen vier keer per jaar samen om adviezen te formuleren en actieterreinen op het gebied van solidariteit voor te stellen.

Deze raad geeft ook advies betreffende de financiële steun (gemeentelijke subsidie) aan verenigingen die actief zijn rond het thema solidariteit.