Adviesraad

Adviesraad

De Adviesraad van de Senioren is een orgaan dat wordt geraadpleegd over alle aangelegenheden die, van ver of dichtbij, betrekking hebben op de ouderen.

Deze raad komt 4 à 5 keer per jaar samen, in het gemeentehuis, om verschillende lopende of toekomstige projecten te bespreken en ze vanuit de beste invalshoek te bekijken.

De plaatsen in deze raad zijn momenteel vacant. Wilt u zich engageren voor deze raad, aarzel dan niet om contact op te nemen met de dienst Sociale actie om u kandidaat te stellen!