Gemeenschapswachten

Gemeenschapswachten

De gemeenschapswachten zijn niets anders dan de vroegere stadswachten.

De gemeente Evere heeft, sinds juni 2008, het systeem van de gemeenschapswachten en de gemeentelijke administratieve sancties opgericht.

 

In het algemeen gaan de stadswachten:

 • het onveiligheidsgevoel bestrijden door een geüniformiseerde aanwezigheid op het terrein;
 • het fenomeen ‘publieke overlast’ bestrijden;
 • de samenhorigheid en het welzijn van de inwoners verbeteren.

 

De wet definieert de missies van de gemeenschapswachten als volgt:

 • het sensibiliseren van de bevolking aangaande veiligheid en criminaliteitspreventie;
 • het informeren van de burgers teneinde het veiligheidsgevoel te verzekeren en het informeren en signaleren van problemen op vlak van veiligheid, milieu en wegenis aan de bevoegde diensten;
 • het informeren van automobilisten over het hinderlijke of gevaarlijke karakter van verkeerd parkeren en hen sensibiliseren met betrekking tot het algemeen politiereglement van het wegverkeer en het correct gebruik van de openbare weg;
 • het helpen van kinderen, scholieren, gehandicapten en ouderen bij het veilig oversteken;
 • het uitoefenen van toezicht op personen met het oog op het verzekeren van de veiligheid bij evenementen georganiseerd door de overheid.

 

De gemeenschapswachten zijn dus gemeentelijke bedienden die rondes uitvoeren op het Everse grondgebied en die volledig tot uw dienst staan. Praktisch gezien, doen ze onder andere:

 • de verzekering van de verkeersveiligheid rond de scholen;
 • aanwezigheid, bewaking en eerstelijnsbijstand in alle straten van de gemeente;
 • het vaststellen van alle feiten die op de openbare weg gebeuren en die de burger kunnen hinderen alsook de terugkoppeling van de vaststellingen naar de bevoegde diensten;
 • het opzetten van preventieve acties tegen diefstal van en in voertuigen, in samenwerking met de politiezone;
 • het toezicht op voertuigen tijdens grote manifestaties;
 • op het verzoek van Child Focus, het ophangen en weghalen van de foto’s van vermiste en/of gevonden kinderen;
 • het verstrekken van allerlei soorten advies over de preventie van criminaliteit in het algemeen (hoe voorkomen dat u slachtoffer wordt ? enz.);
 • voor de gemeenschapswachten-vaststellers, het vaststellen van alle inbreuken op het algemeen politiereglement en het doorgeven van die vaststellingen aan de sanctionerende ambtenaar van de gemeente.

 

Voor meer inlichtingen :

De gemeentelijke administratieve sancties

Het politiereglement te bekijken