Egregoros

Telefoon (gratis) : 0800 114 03 

 

Sinds 2003 zetten de dag- en nachtbemiddelaars van de vzw Egregoros zich in om de escalatie van gezins- en buurtproblemen te vermijden. Door hun aanwezigheid trachten ze de sociale banden tussen de Everse bevolking te verstevigen.

 

Luisteren en oplossen

Dankzij een gratis telefoonnummer, luisteren zij naar de Everenaars van 9 uur ’s morgens tot 1 uur ’s nachts, zeven dagen op zeven. Hun interventies monden uit in bemiddeling tussen de betrokken partijen teneinde een oplossing te vinden voor buurtproblemen en andere ongemakken.

 

Waken en ingrijpen

Door rondes te voet, verzekeren zij een vertrouwenwekkende aanwezigheid in het straatbeeld waardoor onbeleefdheden gedetecteerd en voorkomen kunnen worden.

 

Helpen en begeleiden

Sommige behandelde zaken behoeven een gespecialiseerde tussenkomst die het werkkader van de bemiddelaars overstijgen. In dergelijke gevallen wordt, met respect voor de deontologie en het beroepsgeheim, doorverwezen naar gespecialiseerde structuren.