Buurthuizen

De dienst Preventie beheert drie buurthuizen nabij de sociale woningmaatschappijen: Picardië, Germinal en Plato.

Buurtwerk is een preventiemethode die als doel heeft de kwaliteit van het sociale en fysieke leven in een buurt te verbeteren. Het doel kan pragmatischer worden gedefinieerd als ‘het verbeteren van de kwaliteit van leven en wonen in de aandachtswijken door een communicatieproces tot stand te brengen tussen bewoners, diensten en organisaties en investeringen in huisvesting en het milieu’.

Het buurthuis, een eerstelijnshulpmiddel voor sociale preventie, is een ontmoetingsplaats voor alle inwoners van de buurt en is daarom vooral gericht op primaire preventie. Op basis van de vaardigheden en de bereidheid van de inwoners om hun situatie in de hand te nemen, streven onze opvoeders ernaar zichzelf overbodig te maken.

De buurthuizen streven vijf doelstellingen na:

 1. ontmoetingen
 2. ontspanningsactiviteiten en animaties
 3. sociale permanenties
 4. informatie en opleiding
 5. dynamisering van de wijk

De opvoeders die in de buurthuizen werken, organiseren voor mensen van alle leeftijden enerzijds sociaal-culturele en sportactiviteiten en ontwikkelen anderzijds educatieve projecten op korte en middellange termijn.

 

Evere Clean 2023 / 2024

Tijdens het hele schooljaar 2023-2024 zullen de jongeren van Evere zich inzetten, dankzij de buurthuizen Plato, Germinal en Picardië, om de netheid van hun toekomstige Evere te bestendigen.

Bekommerd om de toekomst van de jongere generatie, hebben de buurthuizen van de dienst Preventie van Evere, in samenwerking met Everecity, ervoor gekozen om een groot project te lanceren: Evere Clean. Het belangrijkste doel is om een collectieve bewustwording te ontwikkelen bij de inwoners van Evere rond de netheid van de wijken, afvalsortering, verspilling en de klimaatuitdagingen van morgen.

De aanzet voor dit mooie project wordt gegeven tijdens de eerste inzamelingsactie ‘In een propere wijk terug naar school’. Deze actie vindt plaats op woensdag 20 september, van 14 tot 16.30 uur op de parking Oleandergaard, in het bijzijn van Ridouane Chahid, waarnemend burgemeester, en Mathieu Vervoort, Voorzitter van Everecity. Het evenement brengt jongeren van de drie buurthuizen, de dienst Preventie van de gemeente en Everecity samen. Leefmilieu Brussel zal een sensibiliseringscampagne organiseren om een beter inzicht te geven in wat afvalbeheer impliceert om de eigen wijk netter te maken.

Het project Evere Clean loopt gedurende het hele schooljaar 2023-2024 en wordt geleid door de jongeren die deelnemen aan inzamelings-, bewustmakings- en mediacampagnes, begeleid door de animatoren van de drie buurthuizen en de teams op het terrein van Everecity.

Volledige kalender van de inzamelingsacties:

 • September 2023: Woensdag 20 en 27
 • Oktober 2023: Woensdag 04, 11, 18 en 25
 • November 2023: Zaterdag 18 en woensdag 22 en 29
 • December 2023: Woensdag 13 
 • Januari 2024: Zaterdag 20 en woensdag 24
 • Februari 2024: Woensdag 07 en 14
 • March 2024: Woensdag 06, 13 en 20
 • April 2024: Zaterdag 06 en woensdag 10, 17 en 24
 • Mei 2024: Woensdag 08, 15 en 22 
 • Juni 2024: Woensdag 05, 12 en 26. Zaterdag 22 en 29