Buurthuizen

De dienst Preventie beheert drie buurthuizen nabij de sociale woningmaatschappijen: Picardië, Germinal en Plato.

 

Buurtwerk is een preventiemethode die als doel heeft de kwaliteit van het sociale en fysieke leven in een buurt te verbeteren. Het doel kan pragmatischer worden gedefinieerd als ‘het verbeteren van de kwaliteit van leven en wonen in de aandachtswijken door een communicatieproces tot stand te brengen tussen bewoners, diensten en organisaties en investeringen in huisvesting en het milieu’.

 

Het buurthuis, een eerstelijnshulpmiddel voor sociale preventie, is een ontmoetingsplaats voor alle inwoners van de buurt en is daarom vooral gericht op primaire preventie. Op basis van de vaardigheden en de bereidheid van de inwoners om hun situatie in de hand te nemen, streven onze opvoeders ernaar zichzelf overbodig te maken.

 

De buurthuizen streven vijf doelstellingen na:

  1. ontmoetingen
  2. ontspanningsactiviteiten en animaties
  3. sociale permanenties
  4. informatie en opleiding
  5. dynamisering van de wijk

 

De opvoeders die in de buurthuizen werken, organiseren voor mensen van alle leeftijden enerzijds sociaal-culturele en sportactiviteiten en ontwikkelen anderzijds educatieve projecten op korte en middellange termijn.