Tuinafval

Tuinafval

Tuinafval omvat afval dat voortkomt uit het snoeien van hagen, het onderhouden van bloemperken, het maaien van grasperken enz.

 

Hoe geraakt u van dit afval af?

Er bestaan twee mogelijkheden:

U stopt het in de groene vuilniszakken voor tuinafval. Sinds een aantal jaren haalt het agentschap Net Brussel deze zakken op aan huis.

Deze groene zakken moeten worden buitengezet aan de voorgevel van de woning voor 12 uur, behalve een aantal grensstraten, waar de ophaaldienst op woensdag langskomt.

Om de uitzonderingen te kennen, raadpleeg de website van Net Brussel, het Gewestelijk Agentschap voor Netheid: www.sac-vert.be

 

De groene zakken worden gebruikt voor tuinafval. Het agentschap Net Brussel organiseert sinds een aantal jaren de ophaling aan huis van de groene zakken.

Deze groene zakken moeten worden buitengezet aan de voorgevel van de woning voor 12 uur, elke vrijdag, behalve een aantal grensstraten waar de ophaaldienst op woensdag langskomt. Raadpleeg de website van het agentschap Net Brussel: www.sac-vert.be om de uitzonderingen te kennen.

 

Ter herinnering: de zakken voor tuinafval (groenafval) mogen volgend afval bevatten: dode bladeren, verwelkte bloemen, snoeisel van hagen en struiken, onkruid, grasmaaisel, takken.

 

In deze zakken hoort volgend afval niet thuis:

  • keukenafval,
  • huisvuil en grofvuil,
  • aarde, stenen, zand en ander niet-organisch materiaal,
  • afval uit de landbouwindustrie,
  • allerlei soorten slib,
  • chemisch afval of chemisch vervuild afval,
  • industrieel afval,
  • afval in staat van ontbinding.

 

Containerpark

Ingevolge een beslissing van het college van burgemeester en schepenen is het gemeentelijke containerpark niet meer toegankelijk voor het publiek vanaf 1 september 2022.