Textiel

Textiel

Kleding wordt ingezameld om te worden weggeschonken of verkocht in België of in het buitenland ten voordele van projecten of goede doelen.

 

Iedereen kan kleding in goede staat aan verenigingen (vzw’s) geven die tweedehandswinkels hebben.

Er bestaat een label waardoor u verenigingen kan onderscheiden die een echt sociaal doel hebben, namelijk het Solid’R-label.

Afgedankte kleding maar nog in goede staat, kan gedeponeerd worden in de daartoe bestemde 

kledingcontainers bij u in de buurt. Het is de bedoeling de ingezamelde kleding een tweede leven te geven en zo verspilling te vermijden en het volume aan afval bestemd voor de verbrandingsoven te beperken. Deze kleding wordt gesorteerd en doorverkocht om projecten te ondersteunen die geleid worden door deze verenigingen.

 

Terre asbl

Terre asbl is een vzw die kleding en afgedankte spullen recycleert. Deze kernactiviteit vereist heel wat arbeidskrachten. Sinds vele jaren schept deze vereniging dan ook heel wat duurzame banen voor mensen die moeilijk via de gebruikelijke arbeidskanalen aan werk geraken.

Waar in de gemeente staan de Terre-containers ?

 

Praktische info

TERRE ASBL

Rue de Milmort 690

B – 4040 Herstal

Tel.: 04 240 58 98

Fax: 04 240 58 79

E-mail: info@terre.be

Terre ASBL