Strijd tegen overlast

Strijd tegen overlast

Strijd tegen overlastEvere beschikt over een strijdplan tegen overlast. Dit plan heeft een dubbele doelstelling: strijden tegen de overlast die het werk van de dienst Netheid belemmert en natuurlijk de gemeente proper houden voor haar inwoners.

Het plan stoelt op het algemeen politiereglement en een belastingreglement - ‘belastingreglement op de vervuiling’ goedgekeurd door de gemeenteraad van... ‘ (voir lien site communal).

 

Vaststellende ambtenaren

Vier vaststellende ambtenaren maken deel uit van de dienst Netheid. De vaststellende ambtenaren hebben als taak inbreuken op het algemeen politiereglement vast te stellen. Het betreft hoofdzakelijk inbreuken op de openbare netheid en gezondheid.

Ze maken deel uit van het gemeentepersoneel en worden aangesteld door de gemeenteraad. Na de vaststelling kan de procedure leiden tot een administratieve geldboete. De vaststellende ambtenaar draagt een legitimatiekaart bij zich, die hij desgewenst kan tonen.

De politie levert eveneens een bijdrage aan de inspanningen op het vlak van openbare netheid. Zo voert ze speciale acties en legt ze administratieve geldboetes op voor wangedrag dat overlast veroorzaakt.

 

De gewestwegen op het grondgebied van de gemeente Evere

Sinds 1991 zijn verschillende wegen van algemeen belang opgenomen in het gewestelijk weggennet.

Hierdoor worden deze wegen niet meer gecontroleerd door de gemeente en worden ze rechtstreeks beheerd door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (inrichting, herstelling, verkeerslichten, reiniging enz.)

 • Jules Bordetlaan
 • Bourgetlaan
 • Cicerolaan
 • Gemeenschappenlaan
 • Eversestraat
 • Raketstraat
 • Haachtsesteenweg
 • Houtweg
 • Leopold III-laan
 • Leuvensesteenweg
 • Olympiadenlaan
 • De Paduwaplaats (tracé Leuvensesteenweg)
 • Pentathlonlaan
 • Van Cutsemstraat (tussen de Haachtsesteenweg en de Winkelhaakstraat)
 • Zaventemstraat (tussen de Cicerolaan en de Jules Bordetlaan)

 

Voor klachten of vragen omtrent gewestwegen, kan u terecht bij:

Brussel Mobiliteit

Communicatiecentrum

Vooruitgangstraat 80 - 1035 Brussel

Tel.: 0800 94 001

E-mail: bruxellesmobilite@mrbc.irisnet.be

Website: www.bruxellesmobilit.irisnet.be

 

Net Brussel, het Gewestelijk Agentschap voor Netheid

De Broquevillelaan 12

1150 Brussel

Tel.: 0800 981 81

Website: www.netbrussel.be

file-icon Strijd tegen overlast