Sluiting containerpark

Sluiting containerpark

Ingevolge een beslissing van het college van burgemeester en schepenen is het gemeentelijke containerpark niet meer toegankelijk voor het publiek vanaf 1 september 2022. 

Beste Everenaars,

Het gemeentelijke containerpark op de site Bordet, Jules Bordetlaan nr. 51, maakt al tientallen jaren integraal deel uit van het Everse landschap.

Na een juridische analyse die op ons verzoek door het kantoor Xirius is uitgevoerd en na een operationele analyse van de dienst Netheid die instaat voor het dagelijkse beheer, heeft het college van burgemeester en schepenen tijdens zijn vergadering van dinsdag 5 juli echter beslist om de toegang van het gemeentelijke containerpark voor het publiek te sluiten vanaf 1 september 2022 en dit tot nader order. Deze beslissing werd genomen op basis van verschillende objectieve elementen:

 

De juridische analyse heeft aangetoond dat de site in strijd was met:

 1. het recht inzake stedenbouw;
 2. het milieurecht;
 3. de regels omtrent afvalbeheer;
 4. het recht inzake bodembescherming;
 5. het sociaal recht betreffende het welzijn van de werknemers.

De operationele analyse van de situatie heeft bovendien aangetoond dat de kosten voor het ophalen van het afval dat de inwoners van Evere naar het containerpark brengen, een aanzienlijk deel vertegenwoordigen van de gemeentelijke uitgaven voor de verwijdering van afval.

 

Het is duidelijk dat de sluiting van de toegang voor het publiek de inbreuken niet zal doen verdwijnen, maar wel de gevolgen ervan, totdat de site in overeenstemming is gebracht met de bovenstaande regelgeving. De overblijvende activiteit van de site blijft behouden om u, met name, een ophaaldienst aan huis te kunnen aanbieden en ons in staat te stellen om sluikstorten op de weg, op te ruimen.

Het lange werk om de site conform te maken werd aangevat, maar een precieze timing werd nog niet vastgelegd. In dit stadium kunnen we u dus nog geen datum van heropening meedelen. Intussen nodigen we u uit een beroep te doen op de speciale gemeentelijke of gewestelijke ophaaldienst en gebruik te maken van een van de twee gewestelijke containerparken.   

 

Om uw grofvuil weg te doen, hebt u verschillende mogelijkheden:

 1. De gemeentediensten komen het bij u thuis ophalen, wachttijd van 6 weken: 02 247 62 22
 2. De gewestelijke diensten komen het bij u thuis ophalen, wachttijd van 2 weken: 0800 981 81
 3. U brengt uw grofvuil naar een van de twee gewestelijke containerparken: website
 4. Deponeer jouw voorwerpen bij Récup & Go, Parijsstraat 1: infos

 5. Kijk goed na of jouw voorwerpen in de lijst staan:
  lijst