Meer weten

Meer weten

Deze dienst neemt de dagelijkse, periodieke en seizoensgebonden opdrachten op zich op het gebied van openbare netheid.

 

De openbare netheid wordt als volgt gewaarborgd:

Dagelijks: reinigen met water met behulp van veegmachines of handmatig vegen van de straten (elke straat wordt minstens een keer per week geveegd), een verdichter trekt door de gemeente om de openbare vuilnisbakken leeg te maken, twee bestelwagens halen sluikafval op. Een weekendploeg reinigt de handelszones, maakt er de openbare vuilnisbakken leeg en haalt er sluikafval op.

Periodiek: schoonmaken van de straatkolken, schoonmaken van de openbare ruimte na de markten, tijdens of na feestelijkheden en andere openbare manifestaties. Grofvuil ophalen aan huis (na afspraak).

Seizoensgebonden: afgevallen bladeren verwijderen, zout strooien bij vriesweer.

 

Gratis telefoonnummer van de dienst Netheid: 0800 11 517

proprete@evere.brussels 

De dienst Netheid stelt een gratis nummer ter beschikking van de Everse bevolking. Dit nummer is de klok rond bereikbaar. Buiten de openingstijden kan u een bericht inspreken dat de dag nadien wordt behandeld of maandagochtend wanneer u tijdens het weekend heeft gebeld.

Via dit nummer beheert de gemeente de klachten die ze heeft ontvangen op het vlak van openbare netheid en vormt ze de schakel tussen de dienst Openbare netheid en de inwoners.

 

Vaststellende ambtenaren

Vier vaststellende ambtenaren maken deel uit van de dienst Netheid. De vaststellende ambtenaren hebben als taak inbreuken op het algemeen politiereglement vast te stellen. Het betreft hoofdzakelijk inbreuken op de openbare netheid en gezondheid.

Ze maken deel uit van het gemeentepersoneel en worden aangesteld door de gemeenteraad. Na de vaststelling kan de procedure leiden tot een administratieve geldboete. De vaststellende ambtenaar draagt een legitimatiekaart bij zich, die hij zo nodig kan tonen.

 

Praktische info:

Voor alle informatie die uitsluitend betrekking heeft op openbare netheid:

Gratis telefoonnummer van de dienst Netheid: 0800 11 517

E-mail:  netheid@evere.brussels

 

Opgelet: voor de ophaling aan huis van uw grofvuil moet u een afspraak maken bij de dienst Frontoffice. Dit kan telefonisch op het nummer 02 247 62 22 of ter plaatse op de eerste verdieping van het gemeentehuis.