Mijn gemeente Wonen in Evere Openbare Netheid Inzameling van informaticamateriaal

Inzameling van informaticamateriaal

Inzameling van informaticamateriaal

Afgedankt informaticamateriaal heeft nog waarde. Het kan worden opgeknapt en hergebruikt of op een milieuvriendelijke manier worden weggewerkt.

Inzameling van informaticamateriaal

Refurbished informaticamateriaal

Sommige verenigingen houden zich bezig met het opknappen van computers en ander informaticamateriaal. Men kan er materiaal afgeven als het nog voldoet aan de voorwaarden die deze verenigingen opleggen. Zo aanvaarden sommige verenigingen enkel materiaal dat nog kan worden hersteld en aan een aantal eisen voldoet.

Bijvoorbeeld:

 • La Poudrière
  Kruitmolenstraat 60
  1000 Brussel
  Tel. 02 512 90 22
  Fax:  02 512 32 86
  E-mail : contact@lapoudriere.be

 

 • T.I.C. Tanneurs
  Huidevettersstraat 58-62
  1000 Brussel
  Tel. 02 548 70 44
  e-mail: info@ATTasbl.be

 

Praktische info

De gewestelijke en gemeentelijke containerparken aanvaarden afgedankt materiaal om het te recycleren.