Huishoudelijk afval

Huishoudelijk afval

Huishoudelijk afval

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, namelijk het agentschap Net Brussel organiseert ophalingen aan huis. Huishoudelijk afval wordt tweemaal per week opgehaald.

Afval sorteren is verplicht op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Belangrijk om op te merken is dat onjuist gesorteerd afval of niet-conforme huisvuilzakken niet worden opgehaald.

In dat geval moeten de eigenaars van deze huisvuilzakken zich schikken naar de aanbevelingen van het agentschap Net Brussel. De zakken moeten worden binnengehaald en mogen pas na een correcte sortering en het gebruik van de juiste zak, opnieuw worden buitengezet voor een volgende ophaling. 

 

Voor meer inlichtingen:

Gratis telefoonnummer van Net Brussel, het Gewestelijk Agentschap voor Netheid

Tel.: 0800 98 181

www.netbrussel.be

 

Ophaalkalender

Bij twijfel geeft de website van het agentschap Net Brussel:  www.arp-gan.be/nl/ophaalkalender.html info omtrent de ophaaldagen van uw witte, gele en blauwe vuilniszakken. Het volstaat uw adres in te geven in het daartoe bestemde veld en de ophaaldagen worden automatisch vermeld.


  • Zone 1 : al de inwoners van de gemeente met uitzondering van de zone 2

  • Zone 2 : de personen die op volgende onderstaande adressen wonen :

Colonel bourgstraat 105 A - 105 B - 116
Frans courtensstraat 140 - 141 - 142
Genevestraat 175 B - even nrs van 482 tot 560
Lindestraat -
Walkiersstraat -

Verplichtingen

De vuilniszakken moeten langs de gevel worden buitengezet:

Voor de ophaling ‘s morgens: zet uw zakken buiten de dag zelf van de ophaling of daags voordien na 18.00 uur.

 

Vuilniszakken en sorteren

Sinds 1 januari 2010 is het in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest verplicht zijn afval te sorteren en voor ophaling aan te bieden in vuilniszakken met een verschillende kleur (wit, blauw, geel, groen en oranje).

 

Het gebruik van officiële vuilniszakken in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is verplicht sinds april 2003. De grijze of zwarte zakken zijn dus niet meer reglementair en worden niet meer aanvaard door de ophaaldiensten. Als u deze grijze of zwarte zakken blijft gebruiken riskeert u een geldboete. De reglementaire zakken zijn te koop in grootwarenhuizen en bepaalde buurtwinkels.

 

In welke kleur zak hoort welk soort afval thuis?

 

Gele zak: proper papier en karton.

Blauwe zak: lege recycleerbare verpakkingen (blikjes, plastic flesjes, Tetra Pak-verpakkingen enz.)

Opgelet! Glas hoort niet meer thuis in de blauwe zak. 

Witte zak: ander huishoudelijk afval (afval dat ook in de witte zak mag, op voorwaarde dat het is verpakt in krantenpapier: klassieke elektrische gloeilampen en pyrex - in kleine hoeveelheden - anders containerpark).

Glas moet worden gedeponeerd in de daartoe bestemde glasbollen.

Opgelet! De (blauwe, gele, witte en groene - tuinafval) zakken mogen niet meer wegen dan 15 kg per zak. (KB van 1 januari 2009 - Art. 9)

 

file-icon Ophaalkalender : zone 1 file-icon Ophaalkalender : zone 2