Een woonerf / erf

Een woonerf / erf

Wat is het ?

Eén of meerdere speciaal ingerichte openbare wegen waarvan de toegangen worden aangeduid met verkeersborden F12a en F12b :
In het « woonerf » overweegt de woonfunctie. Het « erf » is een zone waarvan de kenmerken overeenstemmen met die van het woonerf, maar waar de activiteiten verruimd kunnen zijn tot ambacht, toerisme, onderwijs en recreatie.

 

Regels binnen woonerven en erven

  • De bestuurders mogen de voetgangers niet in gevaar brengen en ze niet hinderen ;
  • Zij moeten bovendien dubbel voorzichtig zijn ten aanzien van kinderen ;
  • De snelheid is beperkt tot 20 km per uur ;
  • Zo nodig moeten zij stoppen ;
  • Het parkeren is verboden buiten: de plaatsen die afgebakend zijn door wegmarkeringen of door een wegbedekking in een andere kleur en waar de letter « P » aangebracht is.
file-icon Flyer : Een woonerf / erf