Autoloze zondag

Autoloze zondag

Autoloze zondag

De week van de Mobiliteit vindt plaats in de week van 18 september. De autovrije zondag zal daarom op 17 september 2023 zijn.

 

Autoloze zondag geldt voor iedereen, met uitzondering van de taxi's, het openbaar vervoer, reisbussen, hulpdiensten, ordediensten en mensen die in het bezit zijn van een doorgangsbewijs. De wagens die gemachtigd zijn om op die dag in Brussel te rijden, moeten een maximumsnelheid van 30 km/u in acht nemen. Het hele Brusselse Gewest is afgesloten voor het gemotoriseerd verkeer van 9.30 tot 19.00 uur. Het openbaar vervoer rijdt uiteraard wel op die dag en is dan gratis.

 

Wie een toelating nodig heeft om op die dag te rijden

Moet hiervoor een aanvraag indienen vóór de woensdag voorafgaand aan autoloze zondag (uiterste datum).

De aanvragen moeten gebeuren bij de dienst Frontoffice of via Irisbox (enkel voor particulieren). Toe te voegen bij de aanvraag: een kopie van elk document waarmee de reden voor de aanvraag van een toelating kan worden gepreciseerd of bevestigd. De documenten moeten zich steeds aan boord van het voertuig bevinden en kunnen worden gecontroleerd door een bevoegde agent. De bestuurder moet het doorgangsbewijs aanbrengen op de binnenkant van de voorruit, of anders op de voorkant van de wagen.

Voor particulieren: woensdag 13/09/2023 is de uiterste datum. Voor bedrijven: vrijdag 09/09/2023 is de uiterste datum

Evere Dorp

Elk jaar organiseren de gemeenten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest hun 'Dorp in de stad'. Dit jaar vindt Evere Dorp opnieuw plaats op S. Hoedemaekerssquare, op zondag 17 september (11:00 > 18:00)!