Mijn gemeente Wonen in Evere Leefmilieu Steun voor Everse verenigingen

Steun voor Everse verenigingen

Steun voor Everse verenigingen

Steun voor Everse verenigingen

 

De dienst Duurzame ontwikkeling kent elk jaar, afhankelijk van het beschikbare budget, subsidies toe aan de Everse verenigingen die actief zijn op het vlak van transitie en leefmilieu, en die een omstandige en gemotiveerde aanvraag indienen hiervoor.

Het dossier wordt onderzocht en voorgelegd aan de gemeenteraad, die vervolgens een beslissing neemt, na goedkeuring van het college van burgemeester en schepenen.

 

Het financiële verslag en het activiteitenverslag van het voorgaande jaar worden bij de aanvraag gevoegd, samen met het bijgevoegde formulier.

file-icon Subsidieaanvraag Duurzame 2024