Mijn gemeente Wonen in Evere Leefmilieu Nul afval en de transitie

Nul afval en de transitie

Nul afval en de transitie

Nul afval en de transitie

Er zijn verscheidene projecten opgestart om verspilling te bestrijden en de circulaire economie te bevorderen, met ecologische, economische en sociale doelstellingen voor ogen.

  • Repair café – Reparatie van afgedankte voorwerpen (fiets, kleding, koffiezetapparaat enz.) met de hulp van vrijwilligers. Vrije toegang, gratis voor de inwoners. Data en praktische informatie
  • Give box – Een give box is een kast die toegankelijk is voor iedereen. De burgers kunnen daarin objecten plaatsen die ze niet meer willen, waarna andere burgers die objecten gratis kunnen meenemen. Er staan verscheidene give boxen in Evere: aan het gemeentehuis, aan de bibliotheek Romain Rolland, aan de school Claire-Vivre (Germinal).
  • Récup&Go – Recuperatie van grofvuil op het gemeentelijk containerpark. Reparatie en opwaardering van grofvuil, om de objecten een tweede leven te geven.
  • Zero Afval Challenge – Praktische workshops, bezoeken en gedachtewisseling om de burgers ertoe aan te zetten minder afval te produceren in het dagelijkse leven.
  • Activiteiten – Projecties, debatten, literaire bijeenkomsten, conferenties, enz. over thema's die verband houden met de transitie en de circulaire economie.

 

Infos : site van het gewest