Mijn gemeente Wonen in Evere Leefmilieu Gemeentelijke moestuinen

Gemeentelijke moestuinen

Gemeentelijke moestuinen

Gemeentelijke moestuinen

De gemeente Evere stelt twee locaties ter beschikking waar gemotiveerde burgers een moestuinperceel kunnen huren.

  • Het 11 Novemberpark
  • Het Mandelapark

Verwelkomen mensen die percelen huren om in de stad te tuinieren!

 

Het doel is om ontspanning en het telen van gewassen te combineren en biodiversiteit en stadslandbouw te bevorderen.

Het telen van fruit, groenten en bloemen krijgt op die manier een plaats in deze twee openbare ontspanningsruimten. Het gebruik van pesticiden of andere chemische producten is strikt verboden om een milieuvriendelijke teelt te bevorderen. In het 11 Novemberpark hebben deze percelen ook een bijenkast en wordt er collectief gecomposteerd. 

 

Momenteel zijn alle percelen bezet.

Kunt u zich op een wachtlijst inschrijven in de hoop een van deze percelen in de toekomst te kunnen bebouwen.

Inschrijving Moestuinen

De huurders hebben een huurcontract dat jaarlijks hernieuwbaar is voor een bedrag schommelend tussen € 60 en € 155 (naargelang van de oppervlakte van het perceel).

De grootte van de percelen varieert tussen 30 en 110 m². Betrekkelijk grote oppervlakten die ervoor zorgen dat u in uw eigen voedselbehoeften kunt voorzien!

 

In afwachting dat u een perceel kunt huren, kunt u ook al eens aankloppen bij de vereniging Uni-Vert die een collectief project beheert op een moestuinperceel van het 11 Novemberpark.   Dit project biedt mensen die interesse hebben voor tuinieren de kans om zich kandidaat te stellen om deel te nemen aan praktische workshops en tijdelijk te oefenen op een perceel. Voor meer info over dit project kunt u rechtstreeks contact opnemen met het buurthuis Strijdros: pcsevere.mqdestrier@gmail.com

Met deze projecten wil de gemeente de mogelijkheid bieden om opnieuw verbinding te maken met onze aarde en het milieu centraal te stellen in onze wijken. 

file-icon Inschrijving Moestuinen