Jobhuis

Jobhuis

Het Jobhuis van Evere wil de banden tussen de lokale partners versterken, om de werkzoekenden de best mogelijke dienstverlening te bieden.
Een Jobhuis is een groepering, op het grondgebied van een gemeente van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, van inschakelings- en/of tewerkstellingsoperatoren. Het doel is dus alle diensten die zich richten tot werkzoekenden, samen te brengen op één plaats.

  • De gemeente is stichtend lid van het Jobhuis van Evere.

  • Via de dienst Economie en duurzame ontwikkeling leidt ze verschillende initiatieven en biedt ze ondersteuning aan organisaties en verenigingen op het gebied van lokale economische ontwikkeling, werkgelegenheid en opleiding.

Ze organiseert gerichte initiatieven en bevordert samenwerking met synergie-effecten tussen werkgelegenheids- en opleidingsactoren, door bijvoorbeeld de tewerkstelling te bevorderen van de volgende doelgroepen: laaggeschoolde jongvolwassenen en 55-plussers.