Actiris-antenne van Evere

Actiris-antenne van Evere

Als Brusselse openbare tewerkstellingsdienst wil Actiris, samen met zijn partners, oplossingen aanreiken voor de werkgelegenheid in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, zowel voor werkzoekenden als voor werkgevers. De Actiris-antenne van Evere en de diensten die daarmee verbonden zijn, leveren op lokaal niveau hun bijdrage tot de opdrachten die verband houden met deze ambitie.

 

Actiris-antenne van EvereGenèvestraat 175, 1140 Evere

E-mail: mde1140jh@actiris.be 

Facebook