Mijn gemeente Wonen in Evere Gelijke kansen Het platform ter bestrijding van echtelijk en intrafamiliaal geweld

Het platform ter bestrijding van echtelijk en intrafamiliaal geweld

Het platform ter bestrijding van echtelijk en intrafamiliaal geweld

Dit platform werd opgericht in juni 2018. Het is samengesteld uit verschillende eerstelijnshulpverleners binnen de gemeente, dat wil zeggen medewerkers van de politie, bepaalde diensten die contact hebben met het publiek, waaronder de dienst Bevolking, het OCMW en verenigingen die zich gespecialiseerd hebben in deze problematiek.

Deze personen zijn actief in de opvang, hulpverlening, psychosociale, zorgverlenende en/of juridische begeleiding van de slachtoffers en de daders van geweld. In die optiek heeft het platform tot doel na te denken, te informeren en goede werkwijzen in de omgang met deze fenomenen te delen.

 

Contactinformatie

ddo@evere.brussels – 02 563 60 65