Mijn gemeente Wonen in Evere Gelijke kansen Gegevensverzameling over LGBTQI+foob geweld

Gegevensverzameling over LGBTQI+foob geweld

Gegevensverzameling over LGBTQI+foob geweld

Gegevensverzameling over LGBTQI+foob geweld

Brussel Preventie & Veiligheid en de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel (equal.brussels) zetten samen met het RainbowHouse Brussels hun schouders onder een vernieuwend pilootproject rond de gegevensverzameling over geweld en discriminatie op basis van seksuele geaardheid en genderidentiteit (SOGI). In samenwerking met talrijke partners werdt een anonieme fiche ontwikkeld voor het melden van dergelijke feiten, die zelden bij de politie worden aangegeven. De fiche is beschikbaar bij de RainbowHouse Brussels sinds maart 2019.

 

Of het nu gaat om een verbale of fysieke aanval, intimidatie of discriminatie, RainbowHouse is beschikbaar om naar u te luisteren en naar de juiste diensten te begeleiden. Of het nu op straat, op de werkplek of in een privé-situatie is, de meldingsfiche helpt alle soorten LGBTQI+fobe daden te identificeren. U aarzelt om een klacht in te dienen of wenst geen klacht in te dienen? Door de anonieme melding van een LGBTQI+fobe daad, helpt u om de feiten die zelden aan de autoriteiten worden gemeld, in de aandacht te brengen.

 

Neem contact op met het RainbowHouse :