Vossen in de stad

Vossen in de stad

Vossen in de stad

Conferentie over de Vossen in de stad, die plaatsvond op 16 september 2021 in de gemeente Evere.

Voorstelling van de heer Willy Van de Velde, boswachter bij Leefmilieu Brussel.

 

Gedurende zijn 18-jarige loopbaan heeft onze spreker de fauna in onze gemeenten zien evolueren. Naast vossen vinden we ook wezels, steenmarters, Europese bevers, woelmuizen, hermelijnen maar ook reeën, vleermuizen en tal van vogels terug. We hebben veel geluk met zo’n grote diversiteit.

 

Wat is een stadsvos?

Hij heeft de grootte van een gemiddelde hond, weegt ongeveer 7 kg, wordt gemiddeld 3 à 4 jaar oud, is een alleseter en voedt zich met kleine zoogdieren, vogels, slakken, ongewervelde dieren, planten, fruit, bessen. Hij voedt zich met alles wat zich binnen zijn handbereik bevindt…vooral in moestuinen.

Het is een solitair dier, buiten de bronstijd en de perioden waarin hij zijn jongen grootbrengt.

Hij verdedigt zijn territorium en plant zich voort naar gelang van het voedselaanbod.

Het wijfje is één keer per jaar drachtig in Brussel. Een worp telt 5 tot 7 vossenjongen. In Londen werpen de wijfjes twee keer per jaar.

De vos bakent zijn territorium af en verdedigt het tegen alle indringers. Hij doet niet moeilijk en is tevreden met elke groene ruimte, tuin, berm… Hij komt naar de stad langs groene wegen, zoals spoorwegen.

12 jaar terug waren er enkel in het zuiden van Brussel vossen. Vandaag blijft geen enkele gemeente van de agglomeratie er nog van gespaard. Ze zitten nu overal.

De vos geniet een geprivilegieerd, maar precair statuut. Een besluit inzake natuurbehoud beschermt de vos en zijn habitat.

Zijn voedselpatroon is gewijzigd in de stad. Hij voedt zich meer met afval en voedsel voor honden en katten dan met zoogdieren.

De vos is een ongediertebestrijder. Hij draagt weinig of geen ziekten.

Een volwassen vos is geen partij voor een volwassen kat in goede gezondheid, een volwassen kat in goede gezondheid domineert de vos.

De impact op de omgeving is dat hij hoopjes aarde verplaatst en dus tuinen kan verwoesten. Hij valt ook kippen en konijnen aan. Hun hokken moeten dus worden beschermd met betontegels en hekken die naar buiten leiden, zodat ze niet naar binnen kunnen vallen wanneer ze erop klimmen.

In de bronstijd maakt de vos veel lawaai ‘s nachts. Dat kan de omwonenden angst inboezemen.

Maar in de meeste gevallen valt de vos niet aan en doodt hij niet. De vos valt geen mensen aan.

Het is strikt verboden om vergiftigd lokaas te gebruiken, om ze gevangen te nemen.

Het heeft geen zin om ze naar het bos terug te brengen, want ze komen terug naar de stad.

 

Samenleven met de vossen

Vossen hebben weldoende effecten, ze zijn bijvoorbeeld nuttig voor de bestrijding van ongedierte, ratten en kleine knaagdieren. Bovendien zijn de vossen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest beschermd volgens de Ordonnantie van1 maart 2012 betreffende het natuurbehoud.

Minder voedsel beschikbaar = minder dieren = minder overlast in de stad.

Want er hebben zich dan wel steeds meer vossen in Evere gevestigd, sommigen van hen laten een spoor van schade en vernielingen achter zich.

Samenleven met de vossen

Tips

 • Houd voedsel voor huisdieren (honden, katten, ...) binnen;
 • Verzamel geen vuilniszakken aan de stam van de bomen;
 • Gebruik stevige vuilnisbakken die zonder deksel worden aangeboden;
 • Zet de vuilnisbakken zo laat mogelijk buiten, afhankelijk van het tijdstip waarop Brussel Net langskomt, en zet ze niet ‘s nachts buiten;
 • Verwerk, sorteer en composteer het afval van voedingsmiddelen zoveel mogelijk;
 • Zie toe op de netheid van uw voetpad, vooral wanneer dit bezoedeld is met vuil afkomstig van uw vuilnisbak;
 • Richt uw omheiningen zodanig in dat de vossen er niet gemakkelijk overheen geraken.

 

Ter herinnering

 • Het is absoluut verboden om vossen te voederen.
 • Scherm afval en vuilnisbakken af om geen vossen aan te trekken.
 • Zet vuilnisbakken pas ‘s ochtends buiten en indien mogelijk in stevige bakken.
 • Ruim de overwoekerde zones in de tuinen op.
 • Maak holle ruimten onder terrassen, schuren en gebouwen dicht om te voorkomen dat de vossen er hun hol maken.

 

Uittreksel uit de Ordonnantie betreffende het natuurbehoud van 2012 https://www.etaamb.be/nl/beschikking-van-01-maart-2012_n2012031122.html en in het bijzonder betreffende de wilde fauna in Brussel: Deze ordonnantie heeft als doel bij te dragen aan het verzekeren van de instandhouding en het duurzame gebruik van de elementen die deel uitmaken van de biologische diversiteit en dat door maatregelen voor de bescherming, het beheer, de verbetering en het herstel van de soortenpopulaties van de wilde fauna en flora, evenals hun habitats, natuurlijke habitats en terrestrische en aquatische ecosystemen, en door de daartoe vereiste behouds- of herstelmaatregelen voor de milieukwaliteit.

 

Wat kunt u doen als u het slachtoffer bent van grote schade? Neem contact op met Leefmilieu Brussel – Brusselse Hoge Raad voor Natuurbehoud (BHRNB)

https://leefmilieu.brussels/themas/groene-ruimten-en-biodiversiteit/acties-van-het-gewest/de-brusselse-hoge-raad-voor

 

De ‘Ligue Royale Belge pour la Protection des Oiseaux‘ (liga voor dierenbescherming) kan worden gebeld in geval van problemen met een dier.

Boutique verte + bureaux: maandag tot vrijdag, van 9 tot 13 uur en van 14 tot 17 uur. Gesloten tijdens het weekend en op feestdagen.

Tel.: 02 521 28 50 - E-mail: info@protectiondesoiseaux.be

 

Dierenwelzijn 

file-icon Vossen in de stad file-icon Gemeenschappelijk algemeenpolitiereglement met betrekking tot vuilnisbakken en vossen