Duiven

Pigeons

De cel Dierenwelzijn krijgt ontzettend veel klachten over overlast van duiven en de schade die ze aanrichten.

 

In de eerste plaats dringen we aan op een vermindering van al dan niet bedoelde voedselbronnen. Op lange termijn is deze maatregel de meest doeltreffende en het best verenigbaar met het welzijn van de dieren.

Het al dan niet opzettelijk voederen, houdt de overbevolking van stadsduiven immers in stand omdat ze zich op die manier sneller kunnen voortplanten. Bovendien kan dit schadelijke gevolgen hebben voor wilde soorten.

 

Het standpunt van de cel Dierenwelzijn inzake het beheer van de duivenpopulatie in de stad bestaat erin niet-dodelijke methoden aan te bevelen, zoals deze vermindering van voedselbronnen (bijvoorbeeld: open vuilnisbakken op openbare plaatsen), of de bewustmaking van het publiek - verschillende informatiedragers voor sensibilisering over dit onderwerp zijn hier beschikbaar voor het grote publiek: leefmilieu.brussels - de verwijdering van voederzones, de plaatsing van ongevaarlijke afschrikmiddelen op gebouwen of de sluiting van plaatsen waar duiven hun nest bouwen (zonder de andere soorten te verstoren).

 

Het gebruik van anticonceptiekorrels voor duiven wordt niet aangemoedigd door Leefmilieu Brussel dat in dit verband het voorzorgsbeginsel toepast. Het gebruik van het anticonceptiemiddel R12 in de vorm van op grote schaal verdeelde korrels (die de molecule nicarbazine bevatten) staat namelijk ter discussie door het gebrek aan kennis over de mogelijke schadelijke gevolgen ervan voor het milieu, de menselijke gezondheid (voor degenen die de producten hanteren en de mensen in de buurt ervan) en andere soorten die per ongeluk van deze korrels zouden eten. Bovendien gaat het hier om een dure niet-selectieve methode onder supervisie van een dierenarts waarvan het verminderende effect niet is gegarandeerd als het verdelen van deze anticonceptiekorrels wordt stopgezet.     

 

Het systeem van vogelwering met pinnen is niet onwettig, maar het is beter om te kiezen voor een alternatieve oplossing waarbij vogels zich niet kunnen verwonden, zoals spiraalvormige systemen (in plaats van pinnen) in geval van een zeer plaatselijke maatregel om duiven te weren.