Mijn gemeente Wonen in Evere Dierenwelzijn Diervriendelijke gemeente

Diervriendelijke gemeente

Diervriendelijke gemeente

Diervriendelijke gemeente

Sinds oktober 2018 heeft Evere een schepen van Dierenwelzijn. Dieren bekleden een belangrijke plaats in onze samenleving en wij hebben met sommige huisdieren een bijzondere band. Onze gezelschapsdieren dragen iedere dag bij aan onze levenskwaliteit. Kijk maar naar het positieve effect dat ze kunnen hebben op kinderen, senioren, gezinnen, alleenstaanden of personen met een handicap enz.

Dat wij ook instaan voor hun welzijn, hebben ze meer dan verdiend!

 

 

Commune amie des animaux

 

Gemeente Evere krijgt label “Diervriendelijke Gemeente“ toegekend. 

Dankzij de inspanningen, acties en projecten van de gemeentelijke dienst Dierenwelzijn en de goede samenwerking met de verschillende partners kreeg de Gemeente Evere voor haar inzet het label “Diervriendelijke gemeente” toegekend. Iets waar we terecht fier over mogen zijn. 

Onze gemeente onderscheidt zich als bijzonder diervriendelijk, promoot respect voor dieren en organiseert tal van concrete acties. Dankzij de verschillende actoren op het terrein zoals de Politie BruNo, de vereniging Ever’ycat en de betrokkenheid van de bevolking is het harmonieus samenleven met de dieren in de stad een prioriteit in Evere.

 

 

Sensibiliseringsacties

  • Operatie dierenartscheques
  • Informatiestand tijdens gemeentelijk activiteiten

 

Belangrijke datum

4 oktober: Werelddierendag

 

Nuttige links

Leefmilieu Brussel

Every cat

 

Brochure ‘Dierenwelzijn’ in Evere

De gemeente Evere zet zich in voor de bescherming en het welzijn van dieren. Ze nodigt elke burger uit om de federale en gewestelijke wetgeving hieromtrent na te leven.  

Regelmatig zet ze bewustmakingsacties op die betrekking hebben op het respect voor dieren.  

De meest recente actie in dit verband is de creatie van de nieuwe brochure ‘Dierenwelzijn’, boordevol tips en informatie. De brochure werd opgesteld op initiatief van mevrouw Raets, schepen van Dierenwelzijn, met de steun van het college van burgemeester en schepenen.     

Deze brochure is volledig gewijd aan onze trouwe twee- en viervoeters en is bedoeld om mensen te helpen die een huisdier willen aanschaffen of al een dier in huis hebben. Ze geeft een antwoord op praktische vragen zoals ‘wat zijn mijn verplichtingen?’, ‘op wie kan ik een beroep doen in welke omstandigheden?’ enz. Ze bevat ook nuttige adressen en telefoonnummers en een plattegrond met een overzicht van de voorzieningen (hondentoiletten, hondenlosloopzones enz.) om de wandeling met uw hond te vergemakkelijken.

De brochure is gratis beschikbaar in verschillende openbare gebouwen en op aanvraag op het telefoonnummer 02 563 60 65 of via e-mail ddo@evere.brussels. Aarzel niet om contact op te nemen met de dienst om een of meerdere brochures aan te vragen.