Dierenartscheques

Dierenartscheques

Dierenartscheques

Beste dierenvrienden!

Sinds de invoering van de actie ‘dierenartscheques’ hebben velen van jullie het werk ten voordele van dierenwelzijn in de gemeente gesteund. Zo hebben we bijzonder veel aanvragen voor tussenkomst in de dierenartskosten voor huisdieren ontvangen en goedgekeurd.

Tot onze spijt moeten wij nu meedelen dat het beschikbare budget helaas is uitgeput als gevolg van dit grote succes van de actie ‘dierenartscheques’.


 

Premies in de vorm van dierenartscheques, ook wel ‘vetocheques’ genoemd, worden toegekend aan Everenaars die eigenaar zijn van (een) huisdier(en).

Deze cheques kunnen gebruikt worden voor de sterilisatie en de identificatie van uw huisdier of voor ieder ander onderzoek bij de dierenarts.

De premiebedragen worden als volgt verdeeld:

  • € 50 tot € 70 voor de sterilisatie;
  • € 30 voor de identificatie;
  • € 30 voor ieder ander veterinair onderzoek.

Gezinnen die voldoen aan de voorwaarden ontvangen twee premies per jaar voor zover er budget beschikbaar is.

 

Voor meer informatie kunt u bij ons terecht op het nummer 02 563 60 65 of via e-mail: ddo@evere.brussels 

file-icon Attest - dierenarts file-icon Gemeentelijk reglement